.
.

donderdag 13 augustus 2015, 15:34:04 uur
.
.

Maakte de politie Waalwijk fouten?
.

W aarschijnlijk niet.

De politie is geen duizendpoot.
De districtscommandant heeft op tv wel meteen excuses aangeboden,
maar het is begrijpelijk en verstandig om dat meteen te doen in een
moordzaak die het leven van verpleegster Linda heeft gekost.
Wat er werkelijk is gebeurd, en hoe het is gegaan, kan hierna beter en
rustiger worden uitgezocht.

In de ogen van velen, ook van "Waarheidsvinder", heeft de politie gefaald.
Met de twee aangiftes wegens bedreiging van Linda zou niets, niet voldoende
of niet snel genoeg onmiddellijk met veel geweld en lawaai iets zijn
gedaan.

.

___________________________________________________________

Repressieve tolerantie:

"Hij dreigt iets daar en daar aan iemand te doen."
"Wij komen wel eens kijken, als hij het gedaan heeft."

Strafrechtsysteem in Nederland.

___________________________________________________________

.

Een afdeling "Voorkoming Misdrijven" zoals vroeger,
hebben we niet meer, bij de politie.
Die is eind zeventiger jaren van de vorige eeuw

opgeheven.

De afdeling "Voorkoming Misdrijven"" was in de zeventiger jaren de afdeling,
waar intern, bij de politie, het meest op neergekeken werd.

Nu is het de afdeling, die het meest gemist
wordt door de burgerij.

Maar ja.

Je kunt, in het kader van de reorganisatie, niet alles hebben hè?
Zullen we maar zeggen.

En wij weten wel beter.

-.-


Wegblijven van de politie
zou mede de aanleiding en oorzaak van de moordpartij door haar ex zijn
geweest.

Dat is nog maar de vraag.

Bij aangiftes wegens bedreiging moet je niet onmiddellijk gaan rondstampen
dwars door de porseleinkast heen.
Dan maak je veel kapot waar je later in de recherche erg veel spijt van
hebt.

Een aangifte wegens bedreiging is niet zomaar wat.
In bijna alle gevallen levert een aangifte wegens bedreiging voor de
politie heel veel werk op.
Moeizaam werk dat niet gemakkelijk tot succes is te brengen.

Bij de politie lopen geen psychiaters rond.

Het moet maar kunnen. Je moet er de manschappen, in vakantietijd, maar voor
hebben.
De taken bij de politie moeten kort krachtig snel zeker degelijk
betrouwbaar en onwankelbaar worden afgehandeld.
Voor iets anders hebben we de tijd niet meer, bij de politie.

Het zou nog kunnen, als het in Waalwijk in deze zaak een schijnbaar
eenvoudige, enkelvoudige bedreiging was. De mogelijkheid bestaat echter,
dat er bij de politie al veel langer veel meer bekend was, of werd, over
aangeefster en bedreiger in hun gemeenschappelijke wederkerige relatie, ook
naar buiten toe, dan dat er officieel en openbaar naar buiten is gekomen.

In recente publicaties verscheen het gegeven, dat ook de bedreiger in het
verleden aangiftes tegen het slachtoffer heeft gedaan.

.
Pistool van horen zeggen

En tevens dat het
bestaan van het pistool, waarvan in de aangifte sprale zou zijn geweest,
slechts van horen zeggen was.

In zo'n geval is het niet uitgesloten, dat de politie eerst eens nadenkt,
hoe ze dit geval het beste kan aanpakken, in plaats van in vol ornaat en op
volle sterkte de woning van bedreiger binnen te vallen, hem de les te lezen
en grootscheeps in alle hoeken en kasten op zoek te gaan naar het wapen.
Dat tóch niet werd gevonden.

De noodlottige en betreurenswaardige uitwerking van de bedreiging, en het
niet direct optreden van de politie hebben mogelijk mede aanleiding gegeven
tot de dood van het meisje. Maar van de aard en de gesteldheid, het
karakter en het gedrag van het meisje weten wij niets. De politie van
Waalwijk weet dat intern wel. Dat kon nog wel eens van doorslaggevende
betekenis zijn geweest.

Het is dus toch wat kort door de bocht om het optreden, of niet-direct-
onmiddellijk-grootscheeps optreden van de politie in Waalwijk, zomaar geheel
en al en "in alle hoeken en gaten" af te keuren.

Iedere aangifte is anders. Iedere aangever is anders. Ieder werkobject dat
voor de politie ontstaat naar aanleiding van een aangifte is anders.

.
"All-Purpose"-agenten

De
politie heeft wel "all-purpose" agenten en personeelsleden in dienst, maar
die zijn lang niet altijd meteen en overal ineens in groten getale voor
inzetbaar.

Een kleine "groep" (in de vroegere organisatie-vorm) als Waalwijk heeft
voor een dergelijke aangifte (of twee) van de 24 man sterkte aan de rand
van Tilburg misschien slechts 4 man inzetbaar en beschikbaar. Dat moet dan
in vakantie-sterkte-uitdunning, en terwijl de mensen er niet geheel op
voorbereid en ingeleefd zijn voor deze zaak.

Het is begrijpelijk dat de politie heeft gewacht.
Het is ietwat teleurstellend dat het publiek, de media, maar ook de politie
zelf, niet erg voorzichtig en verstandig met de interpretatie van de gang
van zaken in deze affaire zijn omgegaan.

Wij horen hier verder niets meer van.
Het onderzoek wordt intern afgemaakt en afgehandeld.
Dat is terecht.
Zo hoort het ook.

Het ietwat gooien met ietwat modder naar de politie-organisatie was in dit
geval beslist niet nodig.
Daar schiet niemand wat mee op.
Vakmensen horen dat te weten,
en dienen daar lering uit te trekken.
.


.
.

Jules Zollner.
.
.

Previous Home Next

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. -- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl