.
.
.

06-08-15, 17:34

.
.

Zondigen van blaaskaken
tegen
de vakbonds-doctrine

.
.

I n tegenstelling tot wat velen denken, is het niet zo, dat de politie
dezelfde stakingsrechten heeft, als werknemers in iedere andere soort
branche.
Ook het leger heeft dat niet.

Er zijn nog meer sectoren waar werknemers "verminderd omvangrijke"
stakingsrechten hebben.
Bijvoorbeeld operators van electriciteitscentrales, ziekenhuizen, de
brandweer, verkeersleiders van openbare goederen diensten en
personenstromen (bederfelijke waar) etc.

Waar de politie- stakingsleiders nu op aansturen, is dat de minister nog
vóór de grote reorganisatie salerisverbeterende maatregelen neemt.
De minister bestudeert al enige tijd de mogelijkheden, om de rechter de
stakingen bij de politie te laten verbieden.

Hij wacht daarmee tot de stakingen zodanig zijn toegenomen, dat de
veiligheid van het land en de uitvoering van vitale politietaken
daadwerkelijk en onmiskenbaar ontoelaatbaar in gevaar komen of zijn
gekomen.

Zou de rechter de staking dan niet verbieden, dan zou de minister kunnen
overgaan tot verplicht noodzakelijk en wettelijk ontslag wegens
werkweigering, voor niet-werkwilligen.

Het maatschappelijk belang en de te verwachten schade zijn dan erkend groot
genoeg.
Daar komen rechtsgedingen uit voort, die de minister kan "rechtbuigen",
door een beroep te doen op handhaving van de veiligheid van de staat en van
de burgerij.
In het uiterste geval wordt de hulp van het leger ingeroepen.

In dat geval kan en zal ook het leger worden ingezet voor politietaken.
Het is niet uitgesloten dat het zover komt. In andere landen is dat al
geweest.

Alles hangt af van de (besloten) besprekingen die thans worden gevoerd over
de aanstaande sterke bezuinigingen op ieder gebied bij de politie, en
waarvoor de bonden een beetje druk op de ketel willen zetten. Dat is hun
normale taak.
De ACP heeft inmiddels al geweigerd nog verder te praten.
Daarmee plaatst deze bond zich met haar leden buitenspel.

Het verbod door de rechter, van de politie-acties is nog heel ver af.

De algemene maatschappelijke weerstand en ontwrichting, verlies van
vertrouwen en medewerking, tegenwerking, aan de politie, die ontstaan en
voortduren, nu en als de politie niets meer doet, en er niet meer is,
kunnen echter nog heel lang en schadelijk uitwerken.

De minister is echter degene die tenslotte, aan het eind, en na de lange
rit, trekt, aan het langste eind.
Degenen die niet meedoen aan de staking kunnen blijven zitten.
De anderen zullen moeten gaan.
Van politie naar ww.

-.-
In het algemeen is het bij de politie tot nu toe zo, dat

volgzaamheid,
gezagsgetrouwheid,
dienstvaardigheid,
extra werkinzet,
en betrouwbaarheid

altijd méér geld en beloning, bevordering, hebben opgeleverd voor de
individuele politieman,
dan stakingsbereidheid.

Zij, die aan bovengenoemde eigenschappen voldoen, kunnen blijven.
De anderen zullen gaan.
Van politie naar ww.

In de algemene vakbonds-discipline, van alle "onderbonden"
onder de vakcentrale, is het zo, dat uitsluitend gestaakt wordt,
alleen maar het parool wordt gegeven, als alle andere mogelijkheden
tot overleg onwerkbaar en onmogelijk zijn gebleken.

Nu de minister de deur voor overleg wijd open zet, is van boycot in de
onderhandelingen
door de werkgever in de verste verte geen sprake,
en mag het stakingsparool via de vakbondsdoctrine helemaal niet gegeven
worden.

We zullen de vakbonds-stakingsleiders bij de politie hun bevoegdheid
dan ook moeten ontnemen.
Tevens zal vermeden moeten worden dat ze bij de politie in dienst blijven
na de reorganisatie.

-.-

Jules Zollner,
oud-vakbonds hoofdbestuurslid.


-.-


Previous Home Next

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. -- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl