maandag 25 mei 2015, 16.52.56 uur

.

België geeft het voorbeeld
.
.

Comité P voor
Nederland

.
.
N ederland is rijp voor een Comité P.
Er gaan stemmen op zo'n Comité P voor Nederland in te richten.
Politie en justitie zijn in volledige reorganisatie.
Dan kan de inrichting van Comité P meteen worden meegenomen.

Het Comité P bestaat in België uit regeringsvertegenwoordigers,
politiechefs, rechters, procureurs des Konings, advocaten en burgers. De
uitspraken zijn bindend. Iedere burger kan er terecht met klachten over
politiezaken en gerechtelijke dwalingen. De aanpak is zeer direct en
kortdurend in effectieve procedures.

In Nederland worden de gerechtelijke dwalingen en falen en feilen van het
werk van politie en Openbaar Ministerie bijgehouden door twee rechercheurs,
die samen daarvoor een website hebben op het Internet, de
Waarheidsvinding .

Zij krijgen assistentie van advocaten en publiciteitsvertegenwoordigers
waaronder redacteuren van De Telegraaf. Zij publiceren daarin ook zelf, en
verschijnen regelmatig op televisie.

Cold Case Team

De twee rechercheurs van Waarheidsvinding, Gosewehr en Timmermans, werden
en worden ingeschakeld als €old-Case-Team', om bepaalde opsporingszaken
opnieuw en vanuit vaak verschillende en andere invalshoeken te bekijken.
Die zaken komen zo tot een oplossing. Ook wordt gerechtelijke dwaling
daarmee vermeden of teruggedraaid.

In Nederland zou het Comité P, onder een andere naam, de activiteiten van
de herzieningscommissie onder leiding van hoogleraar Feinaut, en de
uitgebreidere versie van de Waarheidsvinders, gecombineerd moeten worden.

Advocaat Knoops

Een van de geraadpleegde Nederlands top-advocaten, mr. G.J. Knoops, houdt
zich veel met terugdraaien gerechtelijke dwalingen en foutief politie-
optreden bezig. Hij kan aan Comité P worden toegevoegd.

De oprichting van een Comité P, onder andere naam, in Nederland past in het
kader van de algehele reorganisatie van politie en justitie, die al in
volle gang zijn.
Daarover zullen we in een volgend bericht in de rubrieken politie en
justitie veel verder ingaan.

Motorclubs

Ons commentaar op de website van de Limburgse televisie van vandaag, naar
aanleiding van de komst naar Limburg vandaag over de motorclubs en hun door
de politiebond gewraakte terreur, van de minister van Justitie, luidt als
volgt:

Van de Kamp gebruikt iedere gelegenheid om z'n mond open te doen. Da's
prachtig, maar 't zet geen zoden aan de dijk. We hebben d'r niets aan. Want
't gebeurt niet. De wet gaat niet veranderd worden, ten aanzien van het
beleid voor of tegen motorbendes (clubs).

Nieuwe taak

Wat beter helpt, en wat Van der Steur ook gaat aankondigen, is een veel
betere begeleide taakindeling en verdeling van de politie. Die komt,
onherroepelijk, en wel heel erg snel.
De ontwikkelingen gaan volgens de wet,
en met goedkeuring van de (kanton- en arbeids-/ambtenaren-)rechter.
Staken en actievoeren hebben dan ook geen enkele zin.

Van de Kamp maakt zich daar grote zorgen over.
Vele interne "heilige huisjes" (verschansingen in en achter het scherm en
het bureau) worden op korte termijn in de "Task-Force" omvergeblazen. In
het kader van de (re)organisatie Nationale Politie.
Alle agenten verliezen hun baan.

Burgers in dienst

Die wordt overgenomen door burgerpersoneel in de bureaus: overname van alle
administratieve verwerking en zonder politie-opleiding;
een veel snellere en betere, algemeen uitwisselende
registratie en informatie data-overslag.

Alle agenten zullen opnieuw naar een (hun) functie moeten solliciteren
voor alleen de specifieke (nieuwe) politie-functies. (M.E., A.T.)
Recherche, voorlichting, bewaking en wijkbureaus worden geprivatiseerd.

Andere CAO

Daarbij blijft er veel minder specifiek (duur) politiepersoneel over.
Er komt veel meer burgerpersoneel in dienst van de politie in de plaats
(andere CAO).
Zoals in aangrenzend buitenland al veel langer het geval is.
De bonden verliezen veel leden.

Van de Kamp ziet met lede ogen aan, dat zijn strijd op veel fronten (CAO-
overleg, reorganisatie politie) verloren is. Aanval is de beste
verdediging, zegt Van de Kamp.

Van der Steur blaast uit een heel ander
Torentje: "waar geen geld is, gaat de keizer te voet".

.

.
Wordt vervolgd.
.

___________________________________________________________________________________________________Previous Home NextKlik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. -- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl