Agenda van afspraken en programmapunten.

Beknopte biografie.

Jules Zollner is in Heerlen geboren op 25 juli 1944 en daar woonachtig.
Hij werkte van 1968 tot 2002 in de journalistiek en techniek als algemeen en plaatsvervangend chef
redacteur, politie-, justitie- en gemeenteraadsverslaggever, fotograaf en technisch specialist bij
Nieuwsblad van het Zuiden in Tilburg, Emmer Courant in Emmen en Limburgs Dagblad in Roermond en Heerlen.

Voordien vervulde hij 4 jaar TS dienstplicht bij de militaire verbindingsdienst en studeerde hij
rechten en economie aan de universiteit in Rotterdam. (RSC-lid en bestuurslid studentenparochie,
waar hij zijn echtgenote leerde kennen. Ze hebben 2 dochters.)

Tijdens zijn werk was en is hij lid van NVJ en NVF, en tevens lid hoofdbestuur Grafische Bond CNV
en Sectorraad FNV-Kiem, tevens afdelingssecretaris en lid
Arbitrage Geschillencommissie Uitgeverijen Grafische Bedrijfstak.
Bij zijn VUT in 2002 reduceerde hij deze werkzaamheden.

In vrije tijd beoefende en beoefent hij roeisport, trainen, fietsen en wandelen. Hobby: computertechniek.

____________________________________________________________
Voorzover er geen bronvermelding bij de foto's staat, in deze gehele site,
zijn ze van mij.
Geen enkele foto, en geen enkele tekst uit alle rubrieken van de gehele site,
mag worden gekopieerd of geciteerd zonder mijn toestemming.
Geen enkele foto, en geen enkele tekst, is "Vrij van rechten".

____________________________________________________________
Previous Home Next

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl