.

zondag 29 mei 2016, 11:51:06 uur
.
330 miljoen voor Heerlens binnenstad
.
Alsof je een emmer leeggooit
.
N ieuwsuur had gisteravond een interessante reportage over Oost-Groningen.
De streek vanaf Ter Apel en Bourtange tot Winschoten en Finsterwolde. Men
heeft er
"gebiedsregisseurs" aangesteld, om er nieuw leven in te brengen. Het
werkloosheidspercentage van oostelijk Nederland is vijftig procent.

Oost-Groningen, waar ik jarenlang voor de krant heb gewerkt, is heel goed
te vergelijken met Oost-Limburg. De Oostelijke Mijnstreek. Op 360 kilometer
van elkaar. In beide regio's scheurden en stortten er huizen en gebouwen
in. Door gas, olie en steenkolen delfstoffenwinning. In beide regio's
kwamen ook gastarbeiders te wonen en te werken. In zeer grote aantallen.
Waar nooit iemand last van heeft gehad. En die volledig en geluidloos
ingeburgerd zijn en geassimileerd.

Voor de Oostelijke Mijnstreek met name het hart van Heerlen is nu de
Zilvervloot vastgesteld. Het is alsof je een emmer leeggooit. Laten we eens
even kijken hoe schilderachtig dat er allemaal uitziet.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----(c)----- 1Limburg -----Nieuws
330 miljoen voor facelift centrum Heerlen
Redactie De Limburger
Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 - 8:27

Heerlen krijgt een compacter en groener centrum. Minder winkels en kantoren
en een meer 'urban' karakter. Dat vergt een investering van ruim 330
miljoen euro.

Dertig miljoen euro komt van gemeente, provincie en Internationale
Bauausstellung (IBA), de andere ruim driehonderd miljoen euro worden op de
markt gezocht.

Compacter
De binnenstad, tevens hart van Parkstad, wordt dankzij dat geld compacter
en groener. Daarvoor wordt 40 procent van de kantoren en 40 procent van de
winkels in het centrum uit de markt genomen. Het gaat daarbij niet alleen
leegstaande winkels.

't Loon
Verder wordt geprobeerd alle detailhandelszaken uit winkelcentrum 't Loon
naar het kernwinkelgebied te laten verhuizen, op de supermarkt na. 't Loon
moet andersoortige zaken krijgen en nieuw publiek trekken. Sloop is geen
optie meer.

Water
In het centrum moet verder 5000 vierkante meter leegstaand vastgoed
verbouwd worden tot broedplaatsen voor creatieve bedrijven. Verder keert
openbaar groen terug in de stad, compleet met water. Van Bongerd tot en met
Van Grunsvenplein komt een groene loper.

Heerlen wil zich in de toekomst profileren als urban, als een moderne,
jonge innovatieve stad.

Lees ook: Urban sleutelwoord in stadsmarketing Heerlen

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

In het nabije en verder teruggaande verleden heeft het gemeentebestuur met
de regelmaat van de klok, een per week, nieuwe plannen opgesteld en
aangemaakt. Voor de stadsontwikkeling uit herstructureringsgebied. Geen van
de plannen is uitgevoerd. Er is een zeer snel voortwoekerende
bevolkingskrimp. Die kan niet meer tot staan worden gebracht. Relatief veel
winkelvoorzieningen in het centrum en woonvoorzieningen in de wijken zijn
gesloten en met houten planken dichtgetimmerd. De gebiedsontwikkeling is
desastreus. Sportvoorzieningen zijn gesloten.

De werkloosheid onder de beroepsbevolking is vijftig procent. De
volksgezondheid is kwalitatief laag. De leeftijdsopbouw hoog en het
verzorgingsniveau erg matig. Er heerst berusting en apathie. Geen
veerkracht of incasseringsvermogen. Er is geen enkele oriëntatie, in welke
vorm ook, op aangrenzend buitenland, noch op aangrenzend binnenland.

In Oost-Groningen werden de aardappelmeel- en strokartonfabrieken net zoals
de staatsmijnen in Limburg aan het eind van de zestiger jaren van de vorige
eeuw gesloten. In Brabant rond Tilburg en in Twenthe rond Enschedé werden
de textielfabrieken met bijbehorende gigantische werkgelegenheid tot
stilstand en volledige afbraak gebracht.

Tilburg en Breda in de lijn Den Haag-Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Brussel
wisten de absolute teruggang in de economie met snelle grootscheepse
vervangingsinvesteringen succesvol op te vangen. Het zijn welvarende steden
geworden. Het grootste deel van de nationale productie is daarin
samengebald. De regionale Brabantse vooruitzichten zijn daar onveranderd
maximaal gunstig. Werklustige jeugdige bevolking uit Oost-Griningen en
Oost-Limburg verhuist en trekt daarheen.

Finsterwolde, Winschoten en Scheemda en omgeving in Oost Groningen zijn
vriendelijke, sterk geisoleerde plaatsen gebleven. De conservatieve bevolking verzorgt
zichzelf uitstekend. Met de geringste financiële middelen. Stemming en
gemoedstoestand van de bewoners zijn gastvrij, wellevend en tevreden. De
volksgezondheid is er hoog. Straten pleinen huizen velden en gebouwen zien
eruit om door een ringetje te halen.

Voor de Oostelijke Mijnstreek in Limburg worden zilvervloot-plannen aan de
lopende band de vergadertafels op en de media in gesmeten. Er is er geeneen
uitvoerbaar. Er wordt er geeneen uitgevoerd. De mensen lopen er met
molentjes.

De bewoners sterven af. Het stoffelijke vergaat tot stof.
Dat is het verschil. Tussen Oost-Groningen en de Oostelijke Mijnstreek.

.
.
.
.
.
.

Jules Zollner.

.
.
.
.
.

Previous Home Next

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. -- Twitter: --- Facebook: -- Mail:
blog@juzonieuws.nl