donderdag 31 maart 2016, 23:05:28 uur

.

Van der Steur
kan blijven

.

E r is een bom gelegd onder de stoel van minister Van der Steur. De oppositie in de Kamer ziet hem graag vertrekken. Zijn eigen partij houdt hem stevig in het zadel. Dergelijke spellen hebben we meer meegemaakt. Steeds in de aanloop naar verkiezingen. Heenzenden van Van der Steur zou zeer onverstandig en volkomen zinloos zijn. Zover komt het dan ook niet.

Bezuiniging

De minister heeft aan alle onderdelen van zijn departement, ook de kleinste, ook de politie, de justitiële diensten, de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad, het consigne meegegeven dat er op de kortst mogelijke termijn moet worden bezuinigd. Daartoe dienen binnen drie maanden plannen bij hem ter tafel plannen te liggen waarin dat tot in de finesses is uitgewerkt en in pasklare uitvoering overeengekomen.

Vooral vanuit "het veld", de rechtbanken, de gerechtshoven, de justitiële diensten, de politie, is is meteen vanaf het erste begin uitzonderlijk veel tegenstand en tegenwerking tot stand gekomen tegen de bezuinigingen van Justitie, tegen de reorganisaties, tegen de begeleiding en tegen de leidinggevenden die op het ministerie de touwtjes in handen hebben.

De minister en de staatssecretaris voeren daaom de dringend nodige veranderingen met extra grote beslistheid en onverzettelijkheid uit.
De nieuwe werkwijze moet veel meer efficiëntie daadkracht, productiekwaliteit, intelligentiecapaciteit opleveren. Sterk aangepast aan "een land in oorlogsstrijd".
Bonden worden buitenspel gezet. Nood maakt wet.

Reorganisatie

Ook dient de bestuurlijke reorganisatie bij de politie en Justitie nog vóór het eind van dit jaar klaar en afgesloten te zijn. Tevens moet dan de juridische begeleiding en beveiliging naar de maatschappij toe, van alle asielzoekers en vluchtelingen tot in perfectie zijn geregeld.

Anti-terreur

Met de vluchtelingen komen veel terroristen mee. Er zijn plannen om de binnengrenzen in Nederland met het buitenland te sluiten. Die plannen moeten in pasklare uitvoering gereedliggen.
Samenwerking en informatie-uitwisseling met het buitenland zijn een totale puinhoop.
België buit de recente misverstanden uit om de schuld aan Zaventem mede te kunnen afschuiven.

Productiviteit

De arbeidskwaliteit en -productiviteit op het ministerie, maar ook bij de gerechten dient met de grooste spoed verhoogd te worden. Oplospercentage en bestrijding van de zware criminaliteit (Amsterdam) zijn hopeloos verouderd. Aan bestrijding en behandeling (door het O.M.) van cybercriminaliteit, en drugscriminaliteit in de zuidelijke provincies, en van algemene fraude in alle lagen van de samenleving, komt het ministerie al lange tijd in het geheel niet meer toe.

De politie neemt geen aangiftes meer op.


Er zijn veel ernstige fouten in vonnissen en gerechtelijke dwalingen.
De kwaliteit van rechtspraak en rechterlijke macht zijn al jaren tomeloos dalende.

Alleenstaand

Dat zijn de vraagstukken die de minister allemaal tegelijkertijd, op de kortst mogelijke termijn, geheel alleen, dient op te lossen.
De bedrijfsefficiëntie is door hopeloos vastgelopen en stroperig verkalkte verouderde structuren ver te zoeken op Justitie. In de periferie van de werkuitvoering op de "veldposten", het Recht in de Samenleving, is het nog veel erger. Ambtenarij en formalisme, "formulierendiscipline" en "wachten op elkaar", maken de rechtspleging in Nederland onwerkbaar en onuitvoerbaar.

Recessie

Vraagstukken zijn het die zich altijd voordoen in ieder land, dat volop te maken heeft met langdurige en onoplosbare economische recessie en reorganisatie.
Als het land goed gaat hoor je niets. Als de tijden slecht zijn probeert iedereen de zaak te flessen. Alle maximale druk ligt dan op Justitie.
In alle omliggende landen liggen de zaken en vooruitzichten precies hetzelfde.

Failliet

Justitie is de schaamlap van het algemeen failliet.

Fouten en excuses

In het nabije verleden zijn er op Justitie wat onzorgvuldigheden geweest. De minister heeft er in de Kamer zijn excuses voor aangeboden.
Dat is alles en het is voldoende.

Op rapport

Giseravond moest hij bij de minister-president voor een langdurig gesprek in het Torentje op het matje komen.

Voet bij stuk en brandhout

Hij zei tegen Rutte dat hij met het huidige potentieel aan top-ambtenaren en afdelingshoofden om hem heen de klus niet naar wens en behoefte zonder fouten kan klaren. De organisatie is brandhout, op het ministerie.
"In het veld", buiten het ministerie, is het nog veel erger. Daar heerst de oorlogstoestand. In pure boycot van de plannenmakers, het hogere kader, het uitvoerdersmanagement.
Door puur rationele daadkracht weet de staatssecretaris daar wel het disciplinaire antwoord op.

Geen verwijten

Ook liet van der Steur de premier gisteravond weten dat hij niets fout heeft gedaan. Aangezien hem de "tools" ontbreken, valt hem niets te verwijten.

Het is juist.
Hij doet zijn werk zoals het hoort.
Niet méér maar zeker ook niet minder.

Land in oorlog

De minister speelt het hard in de oorlogssituatie. Dat is terecht. Hij heeft gelijk. Hij moet daarom gewoon in functie blijven. Met de onderminister gewoon niets en niemand ontziend het werk blijven doen zoals het nu geschiedt.

Economische schade

Als hij vervangen moet worden, levert dat uitzonderlijk veel schade op in alle opzichten, ook juist economisch, door gebrek aan volksvertrouwen, voor ons land.

De Kamer zal zo verstandig zijn hem niet heen te zenden.

.

.

.

.

Jules Zollner.

.

.

.

.Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl