vrijdag 25 maart 2016, 21:20 u.

.
Grenzen
dicht

.

H et is opvallend, hoe vergaand amateuristisch en gebrekkig het Nederlandse, buitenlandse, internationale burger-justitie- en politie berichten- en informatiesysteem is ingericht en werkt. Daar klopt nu ook werkelijk al vijftig jaar lang helemaal niets van.

In het leger is het zo, en dan met name in het NATO (1LK) leger, dat er voor  álle landen, in ieder land één "Berichten Kantoor" (BK) is, dat álle berichten, inkomend en uitgaand, beheert, verwerkt, en verstuurt. Er is daar dan ook uitsluitend één en hetzelfde, strak-gedisciplineerde berichten-formulieren- en velden-systeem voor. Met vier, duidelijk vastomlijnde classificaties S,P,R,U.
Nato-secret, Priority, Routine, Unclass.
"Nato Secret" (encrypt) is de hoogste.

Alles wat via het BerichtenKantoor gaat, en via de vastgelegde formulieren in de NATO-landen, wordt opgevolgd met daaraan vast verbonden procedures. Gaat er iets BUITEN genoemde BK's, formulieren en classificaties, (die exact ingevuld zijn), dan wordt er GEEN gevolg aan gegeven.

Iets anders bestaat er niet, in het NATO-leger. Op het gebied van berichten, informatie- en data-uitwisseling.

Een bericht van Justitie in Turkije, dat de aanduiding "very urgent" heeft, was dus via het leger AUTOMATISCH in de "Nato Secret" class omgezet, verzonden en ontvangen. Dat is in het leger uiterst nauwkeurig vastgelegd, en gecontroleerd.

Zolang de burger-informatie en gegevens-systemen van regering, politie en justitie niet voldoen aan de eisen die in het leger aan dergelijke systemen worden gesteld, is het land en zijn de burgers van die landen, in het grootste gevaar.

We weten dus, hoe de zaken erbij staan, op dit moment.

Het betekent dus: alle binnengrenzen van Europa dicht,
en wel zo snel mogelijk.

Overname, van het
Nato-berichten-, info-, datasysteem
in alle essentiële disciplines.

.

.

.

.

Jules Zollner.

.

.

.Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl