.

21 maart 2016, 17:08 u.

.

Wilders, werkgelegenheid, en Marokkanen

.

I n vonnissen van de rechtbankzaken die ik beroepshalve heb gevolgd meegemaakt en beschreven

en dat waren er nogal wat,

argumenteerden en motiveerden de rechters regelmatig

dat verhoudingsgewijs meer criminaliteit gepleegd wordt door Marokkanen dan door andere buitenlanders.

Naar aanleiding daarvan werd als afschrikwekkend voorbeeld vaker en strenger gestraft

voor Marokkanen dan voor andere buitenlanders.

Het verschijnsel dat werkgevers minder geneigd zijn om Marokkanen in (vaste) dienst te nemen,

moet daarom niet helemaal algemeen als volledig laakbaar en verwerpelijk,

daarentegen als begrijpelijk en risicomijdend worden beschouwd.

.

.

Jules Zollner.

oud-rechtbankverslaggever
Limburgs Dagblad Roermond.

.

_______________________________________

Update

FB reply 22-03-16, 14:06

Camille Schyns ,
Hoi Jules, in een appèlzaak van zeker 20 jaren geleden zei de voorzitter van het Hof nadat ie een hogere straf had gegeven: 'vertel dat maar aan jouw vriendjes' daar duidelijk 'Marokkaanse' mee bedoelend. Nu alweer in Brussel 2 x raak ... hoe wil ik verder de kracht opbrengen om gematigd te blijven?

Jules Zollner

Jules Zollner .

Hoi Camille, dat is niet gemakkelijk. Voor de rechters was en is het al niet makkelijk, volkomen geobjectiveerd te blijven, voor de advocatuur niet, en voor het O.M. niet, laat staan voor de verslaggevers. We kunnen met z'n allen nu eenmaal niet blind en doof zijn voor de werkelijkheid. We komen dan, in dat geval, of we willen of niet, langzaam toch in de situatie, dat we zelf, zelfs als objectief toekijkende "buitenstaanders", moeten zeggen: de goeden hebben te lijden onder de kwaden. Ook dat is een situatie, die misschien niet is te goed te praten, maar die doodgewoon onvermijdelijk is, en tot discriminatie en uitstoting leidt, die niemand in feite zou willen, of zou moeten toestaan. Toch is er wel een uitzichtspuntje aan de horizon, en dat is het gegeven van de tijd. Op de zeer lange duur, over vijftig jaar en meer, waar vele generaties overheen gaan, zal de bijschakeling in de opvoeding van de Marokkanen wel zover zijn voortgeschreden, dat ze passen in onze maatschappij. Maar eerder niet.die tijd zullen wij, zal iedereen er met grote snelheid eraan moeten wennen uiterst snel voorzichtig en uiterst waakzaam te moeten zijn in de omgang met en de beveiliging tegen Marokkanen. Het is nou eenmaal helaas niet anders. Rechters, zoals jij en ik ze zelf hebben meegemaakt en nog meemaken (ik ga nog af en toe wel naar de rechtbank in Maastricht) zullen blijven vonnissen met zwaardere straffen en waaschuwingen voor Marokkanen, dan ze gebruiken voor andere soorten buitenlanders, schuldig aan gelijksoortige delicten vergrijpen en misdaden. Daar is niets aan te doen. De rechtspraak is maar voor een heel klein deel in staat het gedrag van de mensen aan te passen en bij te buigen in een vorm, dat het ieders goedkeuring kan wegdragen. We zullen moeten constateren: er is niets aan te doen, en het zij zo. Rechters zijn mensen, en niets menselijks is hun vreemd. Er zijn veel situaties in een mensenleven, in ieders mensenleven en in het voortbestaan van de maatschappij, waarbij we moeten zeggen, we staan machteloos, ons ontbreekt de kracht en de mogelijkheid, er op steekhoudende wijze iets aan te veranderen en te verbeteren. Toch gaat de hoop op een goede wending of afloop nooit verloren. Anders zou het met ons en met ieders leven gauw zijn afgelopen. De vindingrijkheid en de creativiteit van de mens overwinnen altijd.gaan tenslotte altijd uit van goede trouw, kwade trouw moet altijd nog bewezen worden.

Houden wij moed, en hartelijke groet!

Concentreren wij ons even op Brussel,daar heb ik de komende dagen ver van huis tijdelijk mee te maken.

PRETTIGE PAASDAGEN!

.

'\^_^/'

-.-

.

.Previous Home Next


___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl