dinsdag 15 maart 2016, 12:31:10 uur
.
De rechtszaak van de schijn

.
D e uitslag van de rechtszaak "minder - minder" tegen Wilders zal zijn, dat
hij op bepaalde punten schuldig wordt verklaard zonder oplegging van straf,
op een paar punten wordt vrijgesproken en het O.M. op punten niet
ontvankelijk wordt verklaard.

Wilders en zijn advocaat Knoops gaan uitsluitend en alleen voor vrijspraak.
Zij gaan tot aan het hoogste rechtscollege, het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens. Zij beroepen zich erop dat de politiek, de democratie,
de volksvertegenwoordiging niet onderhorig moet en mag zijn aan beoordeling
en veroordeling door de rechtspraak. En zij beroepen zich erop dat rechters
en beoordelaars, veroordelers altijd partijdig en afhankelijk zijn. Niemand
is onpartijdig.

De rechtszaak heeft daardoor nog een aantal jaren, een stuk of vijf, te
gaan. Het Openbaar Ministerie echter is aan "de volkswil" tegemoet gekomen
om Wilders te laten berechten. Dat was het enige doel van het O.M., om niet
teveel kritiek op zichzelf door "das grosze Volksempfinden", zoals het in
klassiek-juridische termen heet, af te laten roepen. Het proces Wilders is
daardoor een schijnproces. De stand van de rechtspraak en het eergevoel van
de bevolking onwaardig.

Iedereen heeft een eigen mening. Zonder eigen mening gaat het voortbestaan
niet. Iedereen laat zich dus besturen en beinvloeden door de eigen mening.
Maakt niet uit waarop die gestoeld is. Daarom is iedereen partijdig in zijn
laten of handelen. Of hij nu wel of niet lid is van een bepaalde partij.
Dat betekent dat Wilders en zijn advocaat "aan de lopende band" rechters
zullen wraken. Een rechter hoort zich niet uit te laten, niet te laten
verleiden tot oordeel of veroordeling van iemand die boven de rechtsmacht
staat: een volksvertegenwoordiger.

De volksvertegenwoordiger, Wilders, maakt, mede, de wetten en onderhoudt
ze. Past ze aan en laat ze al dan niet van toepassing zijn, door de
uitvoerders: de rechtspraak. De rechtspraak is dus ondergeschikt aan de
volksvertegenwoordiging: de regering. Zo zal het zijn in de democratie.
Stelt de rechtspraak in haar almacht zich boven de volksvertegenwoordiging,
boven de volksvertegenwoordiger in politieke uitspraken, dan is er geen
democratie. Dan is er dictatuur.

Kinneging in "Buitenhof" is het daarmee eens.
Grapperhaus vindt dat een rechter wel partijdig mag zijn als hij zijn werk
maar goed doet.

De gewraakte uitspraken van Wilders waren niet van dien aard dat ze
volksopruiend waren. Of beledigend voor een staashoofd, of voor een
volksdeel. Wilders heeft zoals ieder ander het recht om te zeggen dat er
minder mensen van een bepaalde soort of eigenschap in een bepaalde ruimte
(het land) moeten zijn. Dat recht heeft hij niet alleen als mens en als
staasburger, maar nog veel meer als gekozen volksvertegenwoordiger namens
zijn achterban.

De houding van O.M. en rechterlijke macht ten dezen is laakbaar, en
gevaarlijk voor de democratie.
.
.
.
.

Jules Zollner.
.
.
.

.

.

Reacties

16-03-16, 12:52 u.

Camille Schyns Onpartijdigheid zul je bedoelen, Jules. Ook ik denk dat die
er niet altijd is; wél zal een rechter vervolgens beslissen binnen de
grenzen van de wet. Ben je het er niet mee eens, dan kan nog enkele malen
de kwestie voorgelegd worden aan andere rechters. Lijkt mij sterk dat die
allemaal dezelfde partijdigheid zouden vertonen.
Vind ik leuk ú Beantwoorden ú 20 minuten
Jules Zollner
Jules Zollner .
Ha, nee, ze vertonen niet allemaal -->> dezelfde <<-- partijdigheid. Maar
ze vertonen wel partijdigheid. Dat gaat nu eenmaal niet anders. Zo is de
psyche. Van de mens en dat kan je de mens niet kwalijk nemen. Zo is hij nu
eenmaal gemaakt.

De Rechtspraak, vind het ook zo nodig, dit expliciet op de eigen website te
zetten. Dat zou natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn. Het zou
vanzelfsprekend moeten zijn. Daar gaattie: Hou je vast:

-.-.-

"De rechtspraak

De rechter is onafhankelijk en onpartijdig. Hij beslist in geschillen
tussen particulieren, organisaties en bestuursorganen volgens de regels van
het recht. Op deze site vindt u informatie over de procedures bij
rechtszaken en de organisatie van de rechtspraak.

-.-

Proces Wilders
Het laatste onderwerp was het proces Wilders, dat vrijdag van start gaat.
De bekendmaking van de rechtbank Den Haag dat de rechters mede zijn
geselecteerd op het feit dat ze niet lid zijn van een politieke partij,
deed stof opwaaien. De deelnemers aan het debat waren het erover eens dat
eventuele politieke voorkeuren van rechters niet relevant zijn; ze moeten
goede juristen zijn en de wet toepassen. Elaine Mak zei, gezien de
uitzonderlijkheid van de zaak, zich 'iets voor te kunnen stellen' bij de
strategie van de Haagse rechtsbank. Ook Frits Bakker gaf aan begrip te
hebben: 'Het gaat hier niet om partijdigheid, maar om het vermijden van
elke schijn van partijdigheid.' De voorzitter van de Raad voor de
rechtspraak attendeerde er ook op dat in veel buitenlanden rechters
helemaal geen lid mogen zijn van een politieke partij en dat de beslissing
vanuit dit perspectief helemaal niet zo gek is."

.-.-.

Alles wat tussen -.-.- en .-.-. staat, is geciteerd.

Jules Zollner:

Waar het bij de rechter, iedere rechter, om gaat is, dat hij gecontroleerd
wordt door de hogere rechter. En dat is natuurlijk een beetje vervelend.
Het moet in lijn zijn wat hij doet, wat de hogere rechter van hem vraagt,
namelijk, het hof, de Hoge Raad, het ministerie, de (leden van) de Tweede
Kamer, der Staten ....................... Generaal.

En de politiek.
De minister van Justitie.
De staatssecretaris.

Dus het gaat erom, als rechter, dat je een beetje bevooroordeeld kijkt,
naar wat "de baas" van je vraagt. Wat de onpartijdigheid wil, en wat de
verdachte in zijn rechten wil, en wat de advocaat wil, verdwijnt dan een
beetje naar het tweede plan. De rechter moet zorgen dat hij er een beetje
netjes van af komt, in zijn eigen belang.

Bovendien zit er nog die duvelse kwajongen van een persvertegenwoordiger.
En dat is toch al zo beroerd, dat we die moeten toelaten, bij de
rechtspraak. Waren die d'r maar niet, die vlegelachtige vlerkachtige
jongens van de pers- kranten- en openbaarheid. Maar goed. Daar is nou
eenmaal niet veel 'an, te doen. De pers is 'n noodzakelijk maar
allerberoerdst en ellendigst kwaad.

Hoogstens een gezellig gesprekje, als rechter, op de eerstvolgende
gezellige bijeenkomst, een receptie, of een prijsuitreiking, met de
advocaat, de officier van Justitie, en die kleine schurk van een
persvertegenwoordiger, zodat we de zaken even een klein beetje kunnen
bedisselen. Onder elkaar.

Want dat is toch wel nodig ook, in deze dekselse maatschappij pot voor drie
dubbeltjes nog 'eris, 'antoe. Zal ik je vertellen.
Dat zal ik je vertellen.
Pot voor drie dubbeltjes, nog 'eris, 'antoe.

Wilders?
Dat is heel eenvoudig.
Die naaien we gewoon een oor aan, en dan ziet hij maar dat hij hogerop wil,
dan hebben wij als rechter tenminste onze plicht gedaan, en kan ons hogere
college ons in ieder geval niets maken. Niets kwalijk nemen. We moeten als
rechter ook een beetje aan onze promotie denken. Die is toch al zo
moeilijk, binnen de Rechterlijke Macht.

Tjaja...
Tjaja...
Tjaja...

Zo is het spel...
zo zijn de knikkertjes...
en zo dient het gespeeld te worden.

'\ø_ø/'

En waar ik partijdigheid bedoel, bedoel ik partjdigheid.
Als zodanig gesproken.
.
Ik schrijf alvast vooruit:
[Camille Schyns]: "Tot mijn spijt kan ik het hier niet met je eens zijn,
Jules. En wel hierom hierom en hierom, daarom daarom en daarom. Dag Jules."

[Jules] aan Camille Schyns: "Dag Camille. En een prettige dag."

[Camille]: "Dank je, Jules."
[Jules}: "Graag gedaan".
.
Vind ik leuk ú Beantwoorden ú 1 min ú Bewerkt
Jules Zollner
Schrijf een antwoord...

Jules Zollner
Schrijf een reactie...

Vind ik leuk · Beantwoorden · 7 minuten · Bewerkt
Jules Zollner
Jules Zollner En vergeet niet, dat de advocaat, zich ook ergens ver weg een
heel klein beetje zodanig moet gedragen, dat de rechter hem niet meteen al
een heel klein beetje een heel klein beetje vervelende man vindt ... Tja
dan moeten de rechtschapenheid onkreukbaarheid eruditie en integriteit van
de geachte strafpleiter in kwestie er maar een heel klein beetje in de
verste verte eraan geloven. Niets menselijks is ons rechters nu eenmaal
vreemd, en zoals het spel en de knikkertjes gespeeld moeten worden, zo
moeten het spel en de knikkertjes nu eenmaal gespeeld worden. Daar is niet
zo heel erg veel, 'an te doen.
Vind ik leuk · Beantwoorden · Zojuist
Jules Zollner
Schrijf een antwoord...

Jules Zollner
Schrijf een reactie...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Camille Schyns

Ach ja, Wilders z'n 'minder, minder' kreten. Lijkt mij dat
ie vrijuit hoort te gaan. Het strafrecht is niet bedoeld om in
maatschappelijke controverses de knopen voor links of rechts door te
hakken. Ik denk dat de rechter vooraf zeer zeker een persoonlijke mening
zal hebben, alsook dat de kans daardoor groter is dat ie kan beslissen om
naar die mening toe te redeneren. Toch heb ik heel wat keren vierkant
andere beslissingen gezien. De mooiste was nog van een oude vlam uit de
studententijd die in een kindersstrafzaak al op een kladje (dat niet uit
het ter inzage gegeven dossier was verwijderd) haar vonnis vóór de zitting
klaar had. Geshockeerd heb ik ernaar gekeken. En toch kreeg ik een
vrijspraak, die beslist niks met mijn blauwe ogen te maken heeft gehad.
Over het kladje (wat écht niet kon) had ik overigens mijn mond
dichtgehouden. Jazeker onwrikbaar integer en zo kende ik haar ook toen ik
30 jaren eerder nog als een superstuk de deur voor haar opende.
Vind ik leuk ú Beantwoorden ú 32 minuten

Jules Zollner
Jules Zollner .
Het zijn toch mooie dingen voor de mensen.

Uit de rechtspraktijk:

Meestal, doorgaans, altijd krijgt de verdachte vlak voordat de deuren van
de zittingzaal voor zijn zaak opengaan, en hij buiten in de gang met z'n
advocaat staat te wachten, te horen hoe zijn zaak zal verlopen. Of hij een
zware straf in uiteindelijk vonnis zal krijgen, of een lichte, of helemaal
geen. Hem of haar wordt dat meegedeeld. Niet met uitgesproken woorden, en
ook niet zo dat het gefotografeerd kan worden. Maar de parketsecretaris, de
gerechtsbode en de parketpolitionist delen hem mee, wie de persoon of de
personen van de meervoudige strafkamer zullen zijn. Uit de manier waarop ze
heel duidelijk en indringend kijken, zonder iets met woorden te zeggen, kan
de verdachte en zijn advocaat direct heel duidelijk aflezen, of het een
zware straf zal zijn straks in het vonnis, of een lichte, of een geheel of
gedeeltelijke voorwaardelijke, of helemaal geen.

Dat hangt uitsluitend van
de aard en de gesteldheid, het karakter de instelling en vooral, de
vooringenomenheid,

van de rechter af. De gerechtsdienaren delen dat aan de
verdachte mee. Zonder woorden. Met gebaren, en met gelaatsuitdrukkingen die
maar al te duidelijk, veel duidelijker zijn, en die altijd uit komen.

Gelijkheid van het recht voor iedereen, is er dus niet, in Nederland.


De verslaggever staat erbij te kijken.
Na afloop zegt hij: "ik zet het niet in de krant".
Aldus handelend, naar eigen richting.
Dat vermindert de straf met meer dan de helft van de zwaarte.

Rechtbankverslaggevers worden dan ook wel vergeleken met God.

Ze zijn echter het meest on-begrepen deel,
van de beroepsbeoefenaars binnen de Rechtsmacht.

Zij staan boven het Recht, en boven de Rechtspraak.
Alsmede boven de volksvertegenwoordiging.

Zij zijn de vertegenwoordigers van
"de Koningin der Aarde".

Menigeen schijnt dat nog wel eens
te willen vergeten.


.


Jules Zollner.
.
Vind ik leuk ú Beantwoorden ú Zojuist

.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

De tien geboden van de
onpartijdigheid.


-.-

Eisen die uit onpartijdigheid
moeten worden gesteld aan
rechters, officieren van Justitie
advocaten en journalisten
.

-.-

Bovengenoemde beroepsbeoefenaars
staan uit hoofde van hun functie,
boven het volk.
Ze dragen macht, gezag en
verantwoordelijkheid uit.

Dat brengt mee dat zij de volgende
gedragingen en kwaliteiten,
activiteiten
-NIET- mogen hebben:

1. een openbaar Twitter-account.
2. Een openbaar Facebook-account.
3. Een openbaar blog- of website.
4. Een lidmaatschap
van een politieke partij.
5. Een lidmaatschap van een
niet-professionele
burgervereniging.
6. Meedoen aan burgerinitiatieven
zoals een spaghetti-maaltijd.
7. Deelnemen aan commissies
die het eigen functioneren
of dat van de rechtspraak
controleren.
8. Lid zijn van de gemeenteraad
of college van B & W.
9. Deelnemen aan beleggings- of
algemene financierings
activiteiten.
10.Actief zijn als
rechter-plaatsvervanger.

Toevoegend:

Geen alcoholgebruik, niet roken.
Een uitzonderlijk goede conditie.
Acht uur slaap per nacht.

Geen vrienden,
geen vriendinnen.

Als men al deze dingen niet wil,
dan moet niet gaan werken,
bij de Rechterlijke Macht,
of in de journalistiek.

Zoals meegedeeld door een,
niet bij naam te benoemen,
lid van de Hoge Raad in 1950.

..-.-.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

*

De rechter mr. Henk Te Strake in Roermond,
destijds vice-president van de rechtbank,
(zijn dochter werd burgemeester van Maastricht)
was de enige rechter
die vanwege zijn onpartijdigheid en faire rechtspraak
onkreukbaarheid en integriteit in zijn gehele carrière,
bij zijn afscheid een speciaal voor hem geschreven
herinneringsboek
in enige duizenden exemplaren heeft gekregen van de pers,
geschreven en gemaakt door de rechtbankjournalisten.
Daarvóór en erna is dat nog nooit gebeurd in Nederland.

*

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Update. Zaak Wilders. 17-03-2016, 23:28 u.

De prelimina van Knoops in de zaak Wilders, die morgen in regiezitting
begint, zijn uitgelekt.
Het AD publiceert morgen erover.
Ze hadden geheim, privé, moeten zijn, zegt Knoops.
-.-
Maar hij WIL niet, dat het privé blijft ... Hij wil in deze moeilijke, onzekere en moeilijk te voorspellen zaak richting laten kiezen om het pleidooi goed en sterk op te kunnen stellen. Ingewikkeldheid lanceren en standpunten en stellingen laten innemen is zijn enige kans. Die zijn er nu nog niet. Het zal tijd kosten maar hij speculeert erop dat de rechtbank en het hof er door de ingewikkeldheid niet uit komen. Zelfs het Europese Hof zal vastlopen. En dat is precies wat Knoops moet hebben.

Dat is de stijl van Knoops.

Een labyrint van horizon-verbreding maken.

Wilders spint er dan publiciteitstechnisch (slachtofferrol) in en na de verkiezingen goed garen bij. Ter compensatie.

Dat is de tactiek.

Een mooi en slim schaakspel.

Doen jullie dit . . . . . . dan doe ik dat.

Hou dat goed in de gaten.

Knoops is niet de eerste de beste.

Het is de beste die Wilders voor zijn zaak heeft kunnen krijgen.

Mooie, interessante zaak.

Er hangt veel vanaf terzake de vrijheid van meningsuiting,

de grondrechten der democratie, en de verantwoordelijkheid

van de politicus en de bestuurder (volksmenner).

Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 min · Bewerkt
FB RTL

-.-

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl