.
.

zaterdag 29 augustus 2015, 20:44:47 uur.

.

Integriteit van de persoon
en
openbreken Schengen-akkoord


.

Vrij reizen is er niet meer bij

.

Openbreken Schengenakkoord wettelijk verplicht
.


Douane en marechaussee aan de grenzen
gezichtsherkenning camera's in de trein

.

.
D e kern van inhoud en werking van de grondwet in alle lidstaten van de
Europese Unie is geconcentreerd rondom de integriteit, de onaantastbaarheid
van de persoon.

Dat wil zeggen de inwoners van de lidstaten mogen niet worden vermoord, er
mag hun geen schade worden berokkend en ze mogen niet worden beroofd van
"have en goed" zoals dat zo mooi heet.

Dat betekent niet alleen dat iedere staatsburger zelf, eigener beweging
verplicht is mee te werken en zich in te zetten voor de ongestoorde
handhaving verdediging van eigen have en goed, en de gecontroleerde
bediening en besturing ervan, volgens de regels die daarvoor zijn,

maar ook dat de staat dat heeft te doen, in zijn kwaliteit van n en
dezelfde persoon die zorg heeft te dragen voor leven en welzijn van de
burgers die aan haar zorgen en maatregelen zijn toevertrouwd.

Nu we dus zien dat de staten van de Europese Unie hebben besloten vele
honderdduizenden vluchtelingen uit verre landen binnen de grenzen van hun
autonomie op te nemen, volgt daar automatisch uit voort dat aan de
verdediging van eigen have en goed van de staat, en van de inwoners, extra,
veel meer zorg wordt besteed dan dat in de jaren hiervoor van betrekkelijke
rust en onbedreigdheid het geval was.

Niet alleen de burgers hebben dus nu automatisch de taak en de
verplichting, hun eigendommen, have en goed zo goed mogelijk te beschermen
en af te grendelen, ook de staat heeft wel degelijk die zeer serieus te
nemen wettelijke verplichting.

Dat betekent dat het Schengen akkoord moet worden opgebroken. Alle
controlemiddelen, die maar denkbaar, mogelijk en uitvoerbaar zijn moeten
logischerwijze daaruit voortvloeiende, worden aan- en ingezet, teneinde de
bezitters en bezittingen van de staat, hun eigen leven have en goed,
optimaal te kunnen beschermen beveiligen en verdedigen.

Wordt aan die (grond)wettelijke verplichting niet, of niet voldoende
voldaan dan is de staat en zijn de burgers in alle EU-lidstaten in
overtreding en dus strafbaar.

.
.
.

Jules Zollner.

.

.

.

__________________________________________________________________________________________________Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl