.
donderdag 27 augustus 2015, 15:22:56 uur
.
.
.

Mag dat
allemaal
zomaar?


.
.

Totale chaos
in de
fotobusiness

.
.

I n de fotografie is totale wildgroei en chaos uitgebroken.
Niemand houdt zich meer aan de regels.
Een hele bedrijfstak is te gronde gericht.
Zelfs de overheid doet mee aan grootschalig wets- en rechtsbederf.

De schade die aan economie en erfgoed van oude stiel en ambacht, van
productie met hoge waarde wordt toegebracht is niet te schatten.

Niemand doet er wat aan,
en het kan niemand wat schelen ook.

Tegenwoordig fotografeert iedereen met de telefoon, en de foto's worden
anoniem in de media gezet.
Geaccrediteerde fotografen van de persbureaus zijn ontslagen, brodeloos
geworden. Ze functioneren als buschauffeur en broodjesverkoper op de markt.

Rechtsregels en wetten aangaande intellectueel eigendom: auteursrecht op
teksten en copyright op foto's worden massaal aan de laars gelapt.
Niemand bekommert zich erom. Niemand doet er iets aan.
Erkende vakmensen in tekst en fotografie lopen hun volledig inkomen mis.
Het is het grootste economie- en juristerij-schandaal van deze eeuw.

Wettelijk is het nog steeds zo dat niemand zich uit de voeten mag maken om
er grof geld mee te verdienen, met andermans intellectuele eigendom:
plagiaat op tekst, schending van copyright op foto's. Niemand houdt zich
aan de wet. Niemand controleert. Er wordt op schandalig misdadige wijze
grof zwart- en woekergeld mee verdiend.

Mediabedrijven hebben hun vaste geaccrediteerde vakfotografen ontslagen.
De keien op gegooid, om productie van telefoontjes-foto-schieters zonder
betaling daarvoor in de plaats te nemen.

Vroeger werd hier streng op gecontroleerd van vakbondszijde. De vak- en
standsorganisaties zijn machteloos geworden. Hebben zich met de rug tegen
de muur laten drukken. Vakbonden, standsorganisaties en beroepsverenigingen
die wettelijk tegenpool zijn bij werkgevers-onderhandelingen voor de
werknemers, zijn opgedoekt en bestaan niet meer. Producenten van teksten en
foto's in de media zijn rechtenloos geworden. Niemand houdt zich meer aan
de wet.

Nederland is ten prooi gevallen aan de totale media-anarchie.

De overheid, te weten de Rechtspraak, plaatst ook geen namen meer van de
rechthebbende auteurs en fotografen bij publicaties. Dat is verplicht want
de burger, lezer, klant moet kunnen weten waar hij aan toe is. De overheid trekt
er zich niets van aan. Men is niet van plan de taktiek te veranderen.

Men beschikt in de algemene heerschappij van het recht over alle macht, en
is zonder scrupules overgegaan tot herinrichting van de staatsvorm in
algehele dictatuur. De rampzaligste ontwikkeling die aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog tot op de dag van vandaag nauwkeurig werd voorspeld. Duizenden
Nederlanders zijn ervoor gesneuveld en vermoord. Vergast. "Dat het nooit
zover moge komen", werd toen bezworen.

De zeer nadelige ontwikkeling is niet meer ten goede te keren. Kwaliteit is
verdwenen uit de mediaproductie en presentatie. Het volk is afgestompt.
Onverschillig, apathisch, lethargisch amorf en inert geworden.
Men laat zich weerstandloos geleiden naar de slachtbank.
Op "een teken van een 'Grote Leider'" springt iedereen het water in. In vol
besef te zullen verdrinken.

Door de overheersing van de nieuwe bevolkingssamenstellingen (asielzoekers,
Islamitische Staat) komt er ook geen verandering of verbetering.
Eerder nog tomeloze versnelling van regressie en decadentie.

Bandeloze rechteloosheid. Moeiteloos opzijschuiven van alle wetten,
afspraken, overeenkomsten. Afzweren van ieder burgerlijk controle-apparaat
en -middel.
Algehele verlamming en uitholling van volksvertrouwen vreemdelingen-integratie en massa-socialisatie.
.

Nederland gaat een slechte tijd tegemoet.
.
.

.
.

Jules Zollner.
.
.
.

___________________________________________________________________________________________________Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl