.
.

dinsdag 25 augustus 2015, 17:16:50 uur
.
Rechtspraak: een nauwelijks
nog werkbaar gesloten wereldje

.

Heeft het iets opgeleverd?
.
.


-.-

Rechtspraak
24-08-2015, 21:05
Over een uur op NPO2: de laatste aflevering van Kijken in de Ziel. De
afgelopen weken interviewde journalist Coen Verbraak 12 rechters over hun
vak. Vandaag wil hij weten wie hij nou écht tegenover zich heeft zitten.
Wie zijn deze rechters? Zijn ze wel streetwise genoeg? En wat doet dit werk
met je? Kijken in de Ziel, om 21.15 uur op NPO2.

-.-


Zo luidde de aankondiging van de laatste aflevering "Kijken in de Ziel" van
gisteravond.
Hebben al deze met veel moeite en zorg zorgvuldig voorbereide en gebrachte
afleveringen iets opgeleverd?
Het antwoord moet neen zijn.
In het kader van de voorlichting hebben zij niets opgeleverd.

Het is dat de interviewer jolig vragen stelde.
Anders was iedere kijker van buiten het rechtswereldje in slaap gevallen.

Dat gold alleen niet voor de geinterviewde mr. Frank Visser, de Rijdende
Rechter. Die was alle keren hoogst interessant.

De geinterviewde dames en heren rechters konden er niets aan doen dat ze
saai en slaapverwekkend waren. Het zij hun vergeven. Zij kunnen niets
anders. Dan saai en slaapverwekkend zijn.

Het is geen prettig vak of beroep, de roeping van rechter. In het algemeen
moet worden afgeraden, rechter, of officier van Justitie, of advocaat, of
politieman te willen zijn. Kinderen, scholieren, leerlingen en studenten
moeten daarvan worden afgehouden. Je hebt geen prettig leven.
.

"Wil je rechter worden?" zei mijn peetoom toen ik 8 jaar oud was,
-hij was president van de Hoge Raad der Nederlanden-,
"dan moet je zorgen dat je nooit een fout maakt.
Dat je het alleen maar zo goed en perfect mogelijk doet.
Je moet uiterst secuur en zorgvuldig leven,
ernstig zijn, keihard werken, je altijd en direct totaal
aanpassen aan alle gewoontes gebruiken tradities
en stijlfiguren die er in de rechtspraak zijn.
Anders zal het nooit lukken goed in de uitoefening
van welk ambt ook maar, in de rechtspraak
en in de beoefening van de rechtswetenschap
te functioneren."
Hij had gelijk.
Hij was een bijzonder sympathiek en gevoelig
meelevend respectabel erudiet en volsterkt integer man.Een van de rechters in de aflevering van gisteravond
zei dan ook, dat het net leek, alsof er in de wereld
alleen maar slechterikken zijn, de mens alleen maar geneigd is tot het
kwade, als hij lang en intensief zonder onderbreking of ontspanning het
rechterschap had uitgeoefend.

Een van de geinterviewde raadsheren in een van de vorige
afleveringen zei, dat hij ervan overtuigd is dat Lucia de Berk
-na gerechtelijke dwaling later vrijgesproken-
schuldig is.
"Wij konden haar niet veroordelen tengevolge van de status van het systeem," zei hij.

De machteloosheid, onmacht en onvolkomenheid
van de rechtspraak aantonende.


Het Hof heeft namelijk alleen maar de bevoegdheid te kijken
of de lagere rechtbank het werk goed heeft gedaan.
Over de aard en de inhoud, weging en beoordeling
van de bewijsmiddelen gaat het Hof niet.Mr. Visser zei dat de rechtspraak, het rechtersberoep en de juristerij,
de beoefening van de rechtswetenschap in Nederland helemaal niet in orde
zijn. Verre van dat.

Ook kwam aan het licht dat de rechters allemaal verschillend straffen. En
dat niet alleen, de rechtbanken en gerechten in Nederland straffen ook
allemaal verschillend. Sommige rechters zijn emotioneel betrokken, andere
niet.

Alles bijeen kwamen de geinterviewden in de serie uitermate saai,
vervelend, slaapverwekkend en bepaald niet inspirerend over.

Dat is jammer. Rechters en alle overigen die in de beoefening van de
rechtswetenschap en rechtspraak werkzaam zijn, zijn in het "gewone leven",
buiten de rechtszaal, best aardige mensen. Ze lijken zelfs een beetje, op
échte mensen. Dat is al heel wat.

In het algemeen gaat iedereen rechters uit de weg,
in de persoonlijke ontmoeting.
Integratie als mens in de maatschappij komt nergens tot stand.

.

Als je op persoonlijke titel omgaat met een rechter,
een OvJ of een politieman moet je uitkijken.
Vroeg of laat kom je in de gevangenis terecht.
Onder de bevolking leeft,
"het gezonde overheids-wantrouwen".

.

Het is nooit goed als een rechter, een OvJ of een politieman
bestuurslid, voorzitter van een burgervereniging
of lid van de gemeenteraad zijn geworden.
Dat duurt nooit lang en het loopt altijd verkeerd af.
.


De televisieserie heeft niet de pretentie gehad, aan het voortbestaan van de
rechtspraak iets te veranderen of verbeteren.

Dat dat hoognodig is, staat buiten kijf. Reeds de vereniging Coornhert-
Liga, opgericht en voortgestuwd in de zestiger jaren van de vorige eeuw
door strafrecht hoogleraar prof. dr. Loe Hulsmans in Rotterdam, toonde dat
overduidelijk aan.

Het strafrecht schiet nog steeds schromelijk zijn doel voorbij. Het is één
grote levensbrok van inefficiëntie.
Dat gaat ons nog goed opbreken de komende decennia.
De aperte schade is nu al niet te overzien.

De datum dat aan hervorming en verbetering in alle toonaarden, voegen en
variaties van het strafrecht zal worden gewerkt en begonnen, moet tegen het
eind van de volgende eeuw, dus in het jaar 2190, worden vastgesteld.

Tot die tijd zullen we het moeten doen
met mens-onterend broddelwerk.

.
.
.
.

.

Het zou verdienstelijk zijn als de rechtspraak in Nederland
net zoals al het andere in de hele wereld
onder controle gebracht zou kunnen worden
van de Koningin der Aarde,
te weten de rechtbankverslaggeverij.

.

.

.


Jules Zollner.

.

.

.

"Niet de mannen maken bij de rechtspraak en de Rechterlijke Macht de dienst uit
bij benoemingen, bevorderingen en promoties,

maar hun echtgenotes."

.

______________________________________________________________________________

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl