Reactiekolom RTLNieuws, 12-08-2015
Uitspraak rechtbank Amsterdam
veroordeling PowNed publicatie
civiele procedure Hoes-R.Hasselt

De rechtbank stelt, dat de burgemeester
"niet vogelvrij" is, en dat het middel
van de geheime camera te zwaar was.

.

De rechtbank ontkent het algemeen belang
van de publicatie.
Zou het gewraakte gedrag echter niet de burgemeester,
maar de minister-president betroffen hebben,
dan zou de rechtbank publicatie waarschijnlijk
wel hebben toegestaan.

Voor het recht zijn in deze aangelegenheid
burgemeester en minister-president gelijk.
Beiden hebben (geen recht op) privé, uit hoofde
van de geheel overroelende openbaarheid,
van hun ambt en functie,
en het algemeen belang, dat met publicatie
van bijzonderheden daaruit, gediend is.

.

Behalve het (passieve) recht op persvrijheid
door en van de media heeft de burger namelijk ook
het daaruit afgeleid (actieve) grondwettelijk recht
op informatie-vergaring.
Om daaraan tegemoet te komen, heeft PowNed
in zijn plicht daartoe, voldaan.

.

Commentaarkolom RTLNieuws:

.-.-

Jules Zollner:

______________________________

Nous sommes CHARLIE ... ?
______________________________


Een burgemeester hééft geen privé.
Als hij dat wél wil,
moet hij geen burgemeester worden.

Daarom publiceert de pers, in persvrijheid.
En neemt het publiek kennis, in het kader
van het grondwettelijk recht,
op informatie-vergaring.

De burgemeester staat een beetje hoger dan wijzelf:
wij zijn de Jan Boezeroen.
Hij heeft dus, op zichzelf, wat minder rechten.
Om buiten de band te springen, bijvoorbeeld.
Daarvoor had de gemeenteraad hem dan ook
al herhaaldelijk ernstig gewaarschuwd.

Catharina Jansen Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum te Waddinxveen
Nu moet Onno Hoes de proceskosten van die Robbie gaan betalen? Hij deed dit
toch in opdracht van Powned? Bewijs dat die Robbie niet te vertrouwen is.
Dat Onno iets aan zo'n miserabel joch vertelt over de gemeenteraad en
mensen die raadslid zijn dat valt ook niet goed te praten. Toch vind ik dat
Hoes niet op hoefde te stappen. Inhoudeljk heeft hij niets gezegd. Dat ging
meer over die mensen persoonlijk. Hij heeft dat alleen tegen het joch
gezegd om een beetje mee te gaan op het lage niveau van die Robbie van
Hasselt. Powned is hierin wel de aanzet. Alhoewel ik het heel vaak met hen
eens ben, was dit onder de gordel.

Jules Zollner
Hoe akelig het ook is, onder de gordel moeten wij brengen.
De eerste wet op het brengen van het nieuws is dan ook,
dat de eerste regel meteen een stoot onder de gordel moet zijn.
Anders is het geen nieuws.
En komt het de krant niet in.

Het leven IS niet gemakkelijk,
maar wij hebben er het gróótste medeleven mee.
Dat strekt dan weer tot troost.
Zullen wij maar zeggen....Meer weergeven

Cassandra Melsen
Hoppa en weer gerechtigheid! Achterlijk gedoe om een ander mens zo door het
slijk te halen!

Jules Zollner
Robbie heeft geluk dat hij net meerderjarig was.

-.-


Facebook Comments Plugin

.

.

.
Update
.
Het Genootschap van Burgemeesters heeft het bestaan
om commentaar te leveren op de affaire Hoes.

Hieronder de publicatie van L1 TV Internet.
-.-

Nieuws
Genootschap van burgemeesters blij met uitspraak zaak-Hoes
Redactie L1 -
Geplaatst op donderdag 13 augustus 2015 - 8:18

Burgemeesters hebben recht op privacy. En ze moeten zeker niet gevolgd
worden met verborgen camera's. Dat zegt het Genootschap van burgemeesters.

Ze reageren daarmee op de uitspraak in de kwestie van Onno Hoes, ex-
burgemeester van Maastricht.

PowNed
De rechter bepaalde woensdag dat omroep PowNed de opnames van gesprekken
tussen Hoes en zijn 'date' Robbie Hasselt niet had mogen uitzenden.

Recht op privacy
Bernt Schneiders, voorzitter van het Genootschap van burgemeesters, is blij
met de uitspraak, voor Hoes en alle andere burgervaders van het land. "We
zijn blij dat de rechter heeft bepaald dat burgemeesters weliswaar in een
glazen huis wonen, maar dat dit niet vol mag hangen met verborgen
camera's", aldus Schneiders tegen L1. "De rechter vindt dat ook publieke
figuren recht hebben op privacy."

Rechtszaak
Onno Hoes vertrok als burgemeester van Maastricht als gevolg van de ophef
die ontstond na de tv-uitzending van PowNed. Hoes spande een rechtszaak
aan.

De rechter heeft ook bepaald dat de beelden verwijderd moeten worden van
internet.

Omroep PowNed heeft laten weten dat ze teleurgesteld is in de uitspraak. De
omroep gaat in hoger beroep.

_____________________________________________

Commentaar Jules Zollner:

.

De affaire Onno Hoes is de meest schandalige die Limburg
in het hele bestaan van de provincie, van de hoofdstad
en als een deel van Nederland ooit getroffen heeft.

De volslagen ontspoorde en mislukte burgemeester maakte niet alleen
zichzelf,
maar ook alle inwoners van stad en provincie in het hele land tot schande.
De man was alleen maar overtuigd van zichzelf, zijn ziekelijke
egocentriciteit en zijn puur zelfzuchtige volledig gepervertiseerde
hang naar onhygiënische pederasterij, demoraliserende homosexualiteit en
exhibitionerende homofilie.

Hij is herhaaldelijk aan alle kanten gewaarschuwd.
Niet alleen hijzelf, maar het hele bestuur van de gemeente
en de instellingen die hij vertegenwoordigde dreigden te mislukken.
Hij heeft onmiskenbaar veel, voornamelijk ook bestuurlijke schade
toegebracht.

In dat verband is het alleszins aanvaardbaar,
maatschappelijk en strikt formeel juridisch,
dat een hogere ambtsdrager die er dergelijke
ergerlijk zwaar veronachtzaamde bestuurspraktijken op na houdt,
publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld.

Het algemeen belang vergt, dat hier op grote schaal indringend
aandacht aan wordt besteed.

De uitspraak van de Amsterdamse rechtbank is dan ook volledig onjuist.
In Amsterdam is al eerder een loopje genomen met de
algemeen maatschappelijk aanvaarde en geëerbiedigde rechtspraak.
Het recentelijk luidkeels uitroepen door een verwarde onverlaat, van de
strijdkreet
"fuck de koning" tijdens een bezoek van het Koninklijk paar aan de
hoofdstad
werd niet bestraft.

De provincie Limburg heeft de laatste tientallen jaren een hele reeks
van grootscheeps falende burgemeesters in alle grotere en kleinere steden
en dorpen
benoemd, opgebracht en te zien gegeven, en ze kritiekloos ongestoord hun
gang laten gaan.

De inwoners van de provincie reageren in apathie, onmaatschappelijke
inertie,
lethargie, verslagen fatalisme, overheersende inproductieve depressie,
geestelijke volks-ongezondheid en totale onverschilligheid ten aanzien van
het bestuur nergens meer op.

Provinciale ambtenaren en bestuurders stapelen het ene gewetenloos-
bestuurlijk-corruptieve
wangedrocht schaamteloos en ongeremd boven op het andere.

Het Openbaar Ministerie is niet bij machte ook maar iets te veranderen
of ook maar de kleinste ontsporing ten goede te keren.
De vergelijking met het maffieuze Palermo en Sicilië die badinerend met de
regelmaat van de klok in en over Limburg wordt gemaakt,
gaat in alle dagelijks geconstareerde en onbestreden variaties op.

De gouverneur laat zich nooit zien en nergens horen.
De man bestaat niet, voor veel Limburgers.

De toekomst van de provincie en haar inwoners, die nergens bij horen,
is ten dode opgeschreven.
Ze zijn dat niet alleen al heel lang, maar in de toekomst nog veel langer.


.
.
Jules Zollner.
.
.

___________________________________________________________________________________

.Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl