.
.
woensdag 15 juli 2015, 21:19:52

.

Verwaarlozing decorum rechterlijke macht
pure gemakzucht hoogmoedswaanzin en machtsmisbruik

.


.
.

W e zullen het de dames en heren rechters, raadsheren, van het Gerechtshof
in Den Bosch maar niet te zwaar aanrekenen.
Ze zullen het in alle domheid en onhandigheid hebben gedaan.

Ze leven nu eenmaal van oudsher en eeuwenlang in een ivoren toren. Die
staat ver, heel erg onnoemelijk in alle hoogte ver verwijderd, van de
"gewone" mensen, in de "gewone" maatschappij.
Doen laten handelen en acteren van het Hof in Den Bosch is volkomen
wereldvreemd.

Het was natuurlijk een onvergeeflijke fout, die ze gemaakt hebben.
Je hoort je toga nooit, nimmer en onder welke omstandigheden dan ook, af te
leggen.

Dan kan je net zo goed in je blote kont gaan zitten.
Het zal duidelijk zijn dat relatief buitengewoon veel mensen zich eraan
hebben gestoord.

Als de dames en heren zó erg te lijden hebben, waar ook maar van, dan
gelasten ze de zitting gewoon af. Ze pakken hun boeltje, en ze gaan naar
huis.

De kwalijke vertoning, die hierboven staat afgebeeld, had nooit mogen
gebeuren. Ze is georganiseerd, omdat er tussen de gerechtshoven van
Nederland een min of meer duidelijk aanwijsbare competitie- en
competentiestrijd gaande is. En dat al heel lang.

Het ene Hof in Nederland wil een beetje meer, vaker, extravagant in doen en
laten opvallen dan het andere. Een volkomen ongezonde situatie voor de
rechtsmacht, de rechtsstaat, de rechtshandhaving en de rechts-toebedeling
aan de justitiabelen.

De rechterlijke macht functioneert niet goed, in Nederland.
Dat is al heel lang het geval en niets en niemand doet er iets aan.
Kwalijke uitwassen beginnen zich nu steeds duidelijker te manifesteren.

Iedere Jan Piet en Klaas, jongens en meiden van de vlakte, kan blijkbaar
zonder scrupules worden gebombardeerd en benoemd tot raadsheer van het
Gerechtshof in Den Bosch.

Aan lessen van gedrag, allure, houding, fatsoen, normen en waarden, savoir
vivre, noblesse oblige, in de rechtspraak, in de fysionomische
uitmonstering van de beroepsbeoefenaars wordt kennelijk geen enkele
aandacht meer besteed.

Vroeger was de rechtspraak in ons land in handen van de adel.
De vertegenwoordigers daarvan wisten tenminste, - "comme il faut" - , hoe het hoort.
Dat het er verder niet al te precies en juist aan toeging, was tot daaraantoe.

De rechtspraak, die zijn eigen verschijningsvorm om zeep heeft geholpen,
verdient en krijgt geen enkel respect, geen enkel vertrouwen en geen enkele
opvolgingsbereidheid van maatregelen en bevelen door de rechtspraak, van de
bevolking.

Als het vertrouwen van de bevolking in de overheid weg, verdwenen is, is
het met het voortbestaan van de rechtsstaat, van de Staat der Nederlanden,
voorgoed afgelopen en gedaan.

Daar zitten we als burgers van Nederland bepaald niet op te wachten.
Met of zonder Hof Den Bosch.

De jongens en meisjes die hierboven staan afgebeeld, weten kennelijk van
toeten noch blazen, en dienen onverwijld uit het ambt gezet te worden.
Vanwege hun stommiteit.

Voor hun rest slechts de plantsoenendienst (120 uur taakstraf).
Waartoe en waarheen ze tallozen hebben veroordeeld.
.
.

.

Beoefening van de rechtswetenschap staat niet
op een bijzonder hoog peil in Nederland.

.

.


Jules Zollner.
Oud-rechtbankverslaggever.
.

.

.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl