donderdag 27 november 2014,15:55 u
.

.

Keurig vakwerk in moeilijke omstandigheden

.

Zware klus is af


.

W at zullen Goossen en Sniekers blij zijn geweest.
Met de presentatie van hun boek was de klus klaar en het werk af.

Het is een zware bevalling en een constante nachtmerrie geweest voor beide
LD-journalisten.

Zij hebben hun werk goed en onder moeilijke omstandigheden gedaan.

Dat mag ook wel eens worden gezegd.
Zij behoren tot het percentage, dat hun vak verstaat.
Dus constant goed, uitstekend, vakwerk levert.

Waar kom je dat nog tegen in Nederland.
Zij die er bovenuit steken, zijn op de vingers van één hand te tellen.

De vraag die iedereen zich stelt is natuurlijk, hoe nu verder?

Zonder het boek al te hebben kunnen lezen, het is nog maar besteld, kan
gezegd worden, dat het verloop van de zaak Van Rey al vaststaat.

Weinig Nederlanders zullen daaraan twijfelen.
Zoals al eerder opgemerkt, krijgt Van Rey van het O.M. een flinke eis tot
geldstraf en lichte gevangenisstraf uitgereikt.

De rechter zal daar de helft vanaf doen.

Na hoger beroep blijft er niets onvoorwaardelijks over.

Nederland heeft dan de zaak, waar zoveel om te doen was, weer gehad. Het
gerecht sleept zich voort naar de volgende zaak van landelijk te wraken
corruptie.

Maar zijn we er dan vanaf?
Is de zaak Van Rey wel op alle gronden en criteria strafwaardig?

Dat staat nog te bezien.

In het kader van de "vreselijk zwaar te beoordelen en te schatten
misdrijven" heeft Van Rey niets zwaar verkeerds en crimineels gedaan.

Hij heeft inderdaad gebruikgemaakt van ritselpraktijken.
Die zijn gemeengoed, in Roermond.
Zonder dat, gaat het niet.
Men is onderworpen,
aan de bisschop.
En dus ook aan Van Rey.


Hij heeft "met de genade meegewerkt".
Hij heeft gebruik, maar geen misbruik, gemaakt van de plaatselijke feodaal-dictatoriaal-

bestuurstechnische situatie.
Zo is de gemeenschap opgebouwd.

Het volk van Roermond wordt overheerst door demagogie en dictatuur. Het
volk wil en kan niet anders.

Dat ontslaat hem niet, geeft geen rechtvaardigingsgrond, om al dan niet
bestaande geschreven en geinterpreteerde regels te overtreden.

Veel van die regels liggen uitsluitend in de herkenning van usances,
gebruiken, gewoonten, ingeslepen tradities, onofficieel geaccordeerde
procedures en algemene opportunistische tolerantie.


Dan is het moeilijk rechtspreken.

Als de rechter niet met de botte bijl hakt, in automatisch pragmatisme,
heeft hij het moeilijk.

Usances veroordelen iemand niet tot galg en strop.

Usances zijn verschijnselen, rekengrootheden, die zich soms boven wet,
maatschappij en handhaving van de regulatuur hebben gesteld.

Natuurlijk is de rol van Van Rey uitgespeeld.
Heeft hij ook in de "gateway" er naartoe, fouten gemaakt.
Zal de OvJ met donderend geweld of met fijnzinnig gespeelde
wraakzuchtigheid en venijn in niet aan te horen toonaarden
verwijtend en toornig
over hem
neerdalen.

Is Van Rey in zijn vertoond gedrag strafwaardig?

Dat is nog maar helemaal de vraag.

De tijd, naar schatting de eerstkomende 50 tot 100 jaar, zal het leren.
Tot schade van Van Rey.

Daar is niets aan te doen.
Zulke dingen gebeuren, in een altijd onvolkomen functionerende
maatschappij.

Ondertussen blijft het respect onverdeeld, voor het uitstekend werk van
Goossen en Sniekers, in moeilijke omstandigheden met grote kundigheid en
vasthoudendheid verricht.

Het voortbestaan van hun onderneming
stond op het spel.

De kou is uit de lucht.Hun kostje is gekocht..

Jules Zollner.

.


_____________________________________________

Update donderdag 27 november 2014, 19:16 u

Commentaren op Facebook

Dr Peters Jules, je blijft achter mensen staan die anderen kapot maken. Nu roepen ze dat het daar niet om te doen is. Riooljournalistiek noem ik dat. Als dit onderschrijft val je mij zwaar tegen. Ik geef je de kans om dit te lezen en dan ben je voor mij persona non grata.
ongeveer een uur geledenWillem Roseboom Ik zal de rechtspraak af wachten maar ik heb nog nooit een hoge pet op gehad va politici die sjoemelen , een klein beetje of in het groot. En Dr het is geen schande om achter iemand te blijven staan die men denkt te kennen maar het zal vast tegenvallen als onomstotelijk bewijs is.
ongeveer een uur geleden ú Vind ik leukJules Zollner Aaah ik kan me dat wel voorstellen.
We moeten niet vergeten Roermond is een zeer gesloten wereldje.
Vergelijk me eens de Weertenaren, Venlonaren, Sittard Geleners, Echtenaren en Roermondenaren.
Roermond steekt er aan alle kanten bovenuit.
Toen dus Goossen en Sniekers geconfronteerd werden met het plotselinge onderzoek, dat het O.M. ineens aanpakte,
hebben ze dat bekeken door de afstandelijke bril van de buitenstaander.
Dat is in feite zoals het hoort.
Voor ons, die Roermond kennen, is de werkelijkheid van de Roermondse samenleving, van de Roermondse volksziel iets heel anders, dan dat je zomaar ineens aan buitenstaanders kan uitleggen.
Wie je in de rest van Nederland ook maar sprak, iedereen zei, daar in Roermond, daar heerst de maffia en Van Rey is Maffiakoning.
Dat is de mensen niet kwalijk te nemen.
Niemand realiseerde zich buiten Roermond, omdat het niet werd gezegd, dat Jos een altijd bloedend hart heeft, en had, voor zijn stad. Het mag dan wel lijken, dat alles wordt geregeld via ons kent ons, maar niemand heeft daar schade van, en iedereen profiteert mee. Dat is voor buitenstaanders heel moeilijk en heel langdurig uit te leggen. Als je ziet dat het O.M. een inval doet, ergens in het land, dan denkt iedereen, daar zal het dan wel goed heel erg fout en mis zijn. Dat kunnen we de mensen niet kwalijk nemen.
Het O.M. had het jaar daarvoor al landelijk aangekondigd, dat het corruptiezaken overal in het land ging aanpakken en met groot geweld ook.
In het geval van Jos die ze makkelijk konden opsporen, was het dus Barbertje moet hangen.
Ballast Nedam had al intern gezegd, willen wij hem? Levert hij ons genoeg op? Dan kunnen we Volker Wessels wegdrukken. Bam had al gezegd, we weten precies hoeveel hij ons opbrengt, als we hem nemen. Beiden namen Jos niet, en hij werd aangescheten. Dan kon hij vanzelf uit de markt gedrukt worden. En zo is het gegaan. Dat Goossen en Sniekers hun gewone werk gedaan hebben, daar viel niet aan te ontkomen. Paulussen had al gezegd jongens, daar moeten we wat aan doen. Dit kan zo niet. Als wij het niet doen, doen de grote landelijken het, en is onze kans voorbij. Goossen en Sniekers begonnen aan een zware taak, die alleen maar in volstrekte neutraliteit uitgevoerd kon worden. Had Pierre Huyskens nog geleefd, dan had de krant het wellicht anders gekleurd aangepakt. Dat dus de Roermondse bevolking zo reageert als zij reageert, is doodnormaal en heel begrijpelijk. Maar we, en Goosen en Sniekers ook, moeten rekening houden met de buitenwacht. Het krantje is niet voor de Roermondenaren alleen. Er is vuil spel gespeeld, en ook dat is doodnormaal. Daar moet je met kracht doorheen willen kijken, en de ontwikkeling die is gegaan, is niet ongunstig. Jos kon twee dingen doen. Ofwel de mond houden, zoals ik hem heb gezegd, en dan was hij er over vijf jaar vanaf, en weer volop aan de gang. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft heel veel gezegd en bewogen, en dat vergeten de mensen niet. Nu duurt het tien jaar, voordat hij weer als vroeger aan de bak kan. Zo gaan die dingen. Belangrijk is, dat iedere betrokkene met opgeheven hoofd door de deur kan, en in feite, heeft niemand iemand, ook niet elkaar, iets te verwijten. De democratie in Roermond is een stukje opgeschoven naar normaal kaliber. Dat is alleen maar winst. Al zal het geknars der tanden nog wel even een paar maanden keihard en knetterend aan alle kanten in de stad te horen zijn. Dat is helemaal niet erg, en een heel gezond en goed teken. De loop der dingen is nu eenmaal niet te stuiten, en daar hoeven we dus ook geen poging toe te doen.

Met hartelijke groet,
van Jules Zollner,
oud-klasgenoot van Jos van Rey.
.
44 minuten geleden ú Bewerkt ú Vind ik leukMartien Salden Ooh Jules, personage non grata ... Sidder en beef kerel... Je kunt nog altijd asiel in Kirchroa aanvragen...
ongeveer een uur geleden ú Vind ik leukJules Zollner Als we goed naar de L1TV reportage over het boek en met Sniekers en Goossen hebben gekeken, dan zien we, aan de gezichten van beiden, dat het nog maar helemaal de vraag is of Jos schuldig is. Immers, als je in een besloten samenleving leeft en werkt, waar speciale dwingende spelregels heersen, die anders zijn dan de gewone regels wetten en voorschriften zijn, dan zou dat nog wel eens heel sterk strafverminderend kunnen werken. Bovendien zal de rechter oordelen "Dat er niemand om zeep is geholpen". Niemand heeft er schade van gehad. Er zijn truukjes gebruikt onder het bewind van Van Rey en Van Pol, okee. Maar dat kost iemand nog niet de kop. Zo erg, en zo gek zijn we nog net niet, hier in Nederland. Daar zal de rechter zich terdege door laten leiden. Het O.M. komt met een opgejoekelde eis. Maar uiteindelijk blijft er een acceptabel regelingetje over. Genoeg om optimistisch en zonnig, de toekomst van over vijf jaar in te zien.
Hier moeten we even doorheen, de komende maanden, en dan valt het daarna heel gewoon gerust en heel best allemaal wel mee.
Let op mijn woorden.
Het komt allemaal in orde.
Zeg ik uit ervaring.

Jules.
.
56 minuten geleden ú Vind ik leukJules Zollner Ballast Nedam, Bam en Volker Wessels streden destijds om de bebouwing van de Maasoevers van Mook tot Eijsden. Jos als openbaar officieel aangekondigde nieuwe gedeputeerde (met Beurskens) kon daarbij handig zijn. Het O.M. zocht in opdracht van het college van pg's in iedere provincie een zondebok. Jos werd aangescheten zodat 't O.M. wel IETS moest doen. Anders ging Ballast Nedam iets vertellen tegen de mensen die in het zwarte pak bij hun in de kantoren in hun onderzoek aan het rondlopen waren.
Tsja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . , daar zijn wij met z'n allen in Roermond toch maar kleine jochies bij, h.
En zo moet het ook blijven.
Ben maar blij.
.
18 minuten geleden ú Bewerkt ú Vind ik leuk

Jules Zollner @ Willem Roseboom En Jules wil helemaal niet naar Kerkrade --- --- ---

Kerkrade is de fijnste stad op aarde. Ik ga er vaak naartoe. Op het fietsje. Dat zet ik op de Markt aan de ketting tegen de boom. Dan zit ik anderhalf uur, soms meer, op het (nu zelfs verwarmde!) luifelterras van "Grandcafe Jules". Markt 54. Daar houd ik "spreekuur". Een oud-LD collega oberkellnert, er.
Puur eenvoudig hartelijk levensplezier.

Ik praat met de lui. Ik heb het daar goed. Het is daar super. Gezellig. Menselijk. Ideaal. Ik ben thuis, zeg ik daar. Ik geniet met de mensen mee. Ik spreek hun taal niet. Ik spreek altijd Roermonds. Zij altijd Kerkraads. Dat gaat al dertig jaar zo.

We voelen ons daar gelukkig. De Kerkradenaren en ik. Er kan niets meer gebeuren. Je bent daar veilig. Iedereen leeft daar intens, in de volle omvang van het woord, intens, met elkaar mee. Alle wensen vervuld. Ik had nooit gedacht dat ik dat nog eens zou bereiken.

Er is unieke humor. Die je nergens anders op de hele aarde vindt. Niet onder woorden te brengen. Kerkrade is de fijnste stad op aarde. Tien minuten van mijn voordeur. Ik voel me daar volmaakt.

Aan buitenstaanders is het niet uit te leggen. Dat zal ik dan ook niet doen. Het zij zo, en we laten het zo. Tot in eeuwigheid Amen. Ik heb nergens anders iets te zoeken ... als alleen in Kerkrade. Tot aan de dood, en nog veel verder.

Kerkradenaar ben ik, met de Kerkradenaren. En dat blijf ik. Voor altijd.

2 uur geleden · Bewerkt · Vind ik leuk

_______________________________________________________Previous Home Next


___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl