Raad voor de Rechtspraak.
Donderdag 8 mei 2017.

B erechting van jonge verdachten - hoe gaat dat?

Nederland werd deze week geconfronteerd met de dood van 2 meisjes van 14
jaar,
waarvoor respectievelijk een 14- en een 16-jarige verdachte zijn
aangehouden. Op een themapagina op rechtspraak.nl is te lezen hoe jonge
verdachten worden berecht.

http://raadvoorderechtspraak.cmail20.com/t/j-l-udtkuld-bddltwlk-a/


Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in
beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Voor verdachten vanaf 18 jaar
(ten tijde van het plegen van het feit) geldt in principe het
volwassenenstrafrecht. De rechter kan hier soms van afwijken, afhankelijk van
de geestelijke ontwikkeling van verdachten. Zie voor meer informatie de
themapagina berechting jonge verdachten.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Berechting van jonge verdachten
Voor verdachten tussen de 12 en 18 jaar geldt meestal het jeugdstrafrecht. De
rechter kan hier soms van afwijken als hij dat nodig vindt.
Berechting verdachten 12 - 23 jaar


Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in
beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Voor verdachten vanaf 18 jaar
(ten tijde van het plegen van het feit) geldt in principe het
volwassenenstrafrecht. De rechter kan hier soms van afwijken, afhankelijk van
de geestelijke ontwikkeling van verdachten. Een belangrijke doelstelling van
het opleggen van een straf is voorkomen dat iemand opnieuw een strafbaar feit
pleegt.
JeugdstrafrechtIk word verdacht (rechtvoorjou.nl) U verlaat Rechtspraak.nl
Verschillen tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht

Jeugdstrafrecht kenmerkt zich door een pedagogische aanpak. Als verdachten
nog jong zijn, is het vaak nog mogelijk gedrag bij te sturen. De hersenen van
jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Binnen het jeugdstrafrecht worden
naast de verdachte zelf ook zijn omgeving, bijvoorbeeld zijn ouders, andere
gezinsleden en vrienden, betrokken. Strafrecht voor volwassenen is meer
gericht op vergelding. Rechters proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij
het ontwikkelingsniveau van verdachten als ze in de leeftijdsgroep van 16 tot
23 jaar zitten.
Jeugdstrafrecht voor volwassenen

De rechter kan er voor kiezen om verdachten van 18 tot 23 jaar te straffen
volgens het jeugdstrafrecht. Vanaf 23 jaar geldt altijd het strafrecht voor
volwassenen.
JeugdstrafrechtAdolescentenstrafrecht
Volwassenstrafrecht voor jeugdigen

Als verdachten 16 of 17 jaar zijn, kan de rechter besluiten om het
volwassenenstrafrecht toe te passen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen omdat een
jeugdstraf niet past bij hun geestelijke ontwikkeling en/of een misdrijf te
ernstig wordt gevonden voor het opleggen van een jeugdstraf. Verdachten
jonger dan 16 jaar worden altijd volgens het jeugdstrafrecht berecht.
Volwassenenstrafrecht
Waarom deze aanpak?

Jongeren van 16 tot 23 jaar hebben een groot aandeel in de criminaliteit; zij
zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van alle delicten. Het is
belangrijk om aan deze jongeren en jongvolwassenen een straf op te leggen en
begeleiding te bieden die effectief is. Voor de jongere zelf, maar ook voor
de samenleving. Voor de ene jongere is gevangenisstraf het meest effectief,
bij de ander werken een taakstraf en gezinsbegeleiding beter. Neurobiologisch
onderzoek laat zien dat er een groot verschil is in de ontwikkeling van
hersenen van jongeren. Zo kan een 20-jarige het geestelijk niveau hebben van
een puber: bijvoorbeeld weinig zelfinzicht en sterk bečnvloedbaar. Een 17-
jarige daarentegen kan juist al een volwassen besef hebben van zijn gedrag.
Sommige hersenfuncties, zoals planning en flexibiliteit, zijn soms pas ver na
de 18de verjaardag volledig ontwikkeld. Bij iedereen voltrekt zich dit proces
in een ander tempo.
Hoe gaat berechting van jeugdigen in de praktijk?

Wanneer de officier van justitie van mening is dat een verdachte (tot 23
jaar) in aanmerking komt voor toepassing van het jeugdstrafrecht, kan deze
verdachte tijdens zijn voorarrest geplaatst worden in een justitiČle
jeugdinrichting in plaats van in een gevangenis. De officier van justitie
laat zich adviseren, bijvoorbeeld door de reclassering en door de Raad voor
de Kinderbescherming. De beslissing om het jeugdstrafrecht wel of niet toe te
passen is aan de rechter.

In een justitiČle jeugdinrichting worden jongeren intensief behandeld. Ze
leren bijvoorbeeld omgaan met kwaadheid, lastige morele keuzes en hoe ze zich
sociaal vaardig kunnen gedragen. Daarnaast gaan ze naar school of volgen ze
een stage. Dit kan ook buiten de jeugdinrichting zijn, betrokkenen zijn dan
alleen buiten school- of stage-uren om in de inrichting. De jongeren moeten
daarbij voldoen aan strikte voorwaarden.
Maximale straffen jeugdstrafrecht

De maximale vrijheidsstraf die een rechter in het jeugdstrafrecht kan
opleggen bij kinderen van 14 en 15 is 1 jaar. Bij kinderen van 16 en 17 is
dit 2 jaar. De rechter kan onder jeugdstrafrecht ook de maatregel 'plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) opleggen. Die maatregel kan
7 jaar duren. In uitzonderlijke gevallen kan de PIJ-maatregel worden omgezet
in een tbs-maatregel.
Maximale straf volwassenenstrafrecht

In het volwassenenstrafrecht is, behalve levenslang, een maximale
gevangenisstraf van 30 jaar mogelijk.Veelgestelde vragen


Kunnen 16-17 jarigen die als volwassenen worden berecht ook de maximale
(tijdelijke) gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd krijgen?Bijbehorende inhoud
is zichtbaar, klik om over te slaan
Ja, dat is mogelijk. De vraag is hoe vaak dit in de praktijk zal voorkomen,
gezien bijvoorbeeld de kleinere kans dat een jonge verdachte eerder zwaardere
delicten heeft gepleegd, een factor die een strafverzwarend effect heeft.
Maar wettelijk kan een 16- of 17-jarige die volgens het volwassenenstrafrecht
berecht wordt, alle straffen en maatregelen die hierbinnen gelden, opgelegd
krijgen.
Is onderzocht of verdachten met een onvolwassen ontwikkelingsniveau vaak
beter gebaat zijn bij extra begeleiding dan bij een
vrijheidsstraf?Bijbehorende inhoud is zichtbaar, klik om over te slaan
Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat een vermindering van kans op
herhaling (recidive) vaker voorkomt bij projecten met delinquenten die
gericht zijn op resocialisatie in plaats van op afschrikking. Specifiek bij
jonge daders zijn er meer mogelijkheden om iemands leven en gedrag nog te
bečnvloeden.
Welke instantie bepaalt of er wordt berecht volgens het jeugd- of
volwassenstrafrecht? Bijbehorende inhoud is zichtbaar, klik om over te slaan
Uiteindelijk beslist de rechter dit. Een belangrijke rol is in eerste
instantie weggelegd voor het Openbaar Ministerie (OM). Hij kan aangeven of
hij van mening is of een zaak in aanmerking komt voor toepassing van het
jeugdstrafrecht. Onder meer de Raad voor de Kinderbescherming en de
reclassering kunnen om advies worden gevraagd. De officier van justitie kan,
net zoals later de rechter, bovendien een rapportage over de persoonlijkheid
van de jongere aanvragen. De advocaat van de verdachte kan op de zitting
pleiten voor toepassing van het jeugdstrafrecht.


.-.-.UpdateFacebook - commentaar 09-06-17, 09:54.

_________________________

Angelique Moberts-Lenzen: Duidelijke uitleg lijkt me


Jules Zollner:
Hij is duidelijk maar de mensen nemen er geen genoegen mee.

Het strafrecht is er tegenwoordig niet meer voor
om te straffen, maar om te zalven.
Moordenaars wonen voor hun straf in een hotel.

Als je mooie dochter wordt vermoord en de dader krijgt maar een jaar dan
wordt hij verder z'n hele leven geboycot.
Hij kan maar beter zelfmoord plegen.
Of meteen aan de hardste drugs gaan.
.
Zo rechtvaardig is ... de maatschappij.
In eigen richting.
Dat is terecht.
.
Dan mag hij nog van geluk spreken dat hij niet gelyncht wordt.

Er zijn er genoeg die met die plannen rondlopen.

De maatschappij is het hardste wat er bestaat.
.
Van de kinderen blijf je  áf, als moordenaar.
.
Dan heb je géén recht op "een tweede kans" meer.
Dan heb je het recht, om nog ooit in de vrije maatschappij terug te keren,
voor je hele leven lang, verspeeld.
.
Zó werkt dat, in de maatschappij.
Maakt niet uit, wat het strafrecht ervan vindt.
De vergeldingstoets, is tegenwoordig uit het strafrecht verdwenen.

Als het strafrecht het niet doet, dan zal de maatschappij het wel doen.
Hij heeft iemand kapotgemaakt, dan zal hij zelf kapotgemaakt moeten worden.
Oog om oog, tand om tand, in dit soort, van de ernstigste, zaken.

Ook in Nederland.


De jeugd, ook van 14 tot 16 jaar is tegenwoordig
vroegwijs en volwassen genoeg om ten volle
de verantwoordelijkheid te hebben
over alles wat men doet of laat.

Als je je vergrijpt aan iemand die zich onmogelijk
kan verdedigen, dan is dat de ergste
en de lafste daad die er bestaat.

Ook al zou het meisje, --suggestie--,
erin bewilligd hebben, hem ertoe aangezet
hebben, wurgsex toe te passen,
en hij daarin te ver is gegaan,
dan nóg is het hem ten volle aan te rekenen,
en zal hij juist daarom, de maximumstraf
moeten ondergaan, uit te spreken vanuit
het volwassenstrafrecht.

Zo'n daad kan voor de samenleving alleen maar
beantwoord worden met de doodstraf.
Het is de eis die de samenleving stelt.

Wat de Rechtspraak er ook maar van denkt
of zegt speelt geen rol. Doet niet ter zake.

Als de Rechtspraak zich niet aan de maatschappij
denkt te willen aanpassen dan zal daartoe
een lange weg moeten worden gegaan.

Dát die in de hervorming gegaan wordt, is zeker..-.-.

09-06-17, 17:04 u.
Jules Zollner.Previous Home

__________________________________________________________________

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl