zondag 28 mei 2017, 15:03:17 uur

Verdediging
Edelchemie


A dvocaat Linssen van Edelchemie en de familie Nevels is een sereen en zuiver
juridisch procedureel formulerend man. Hij is ondanks alle emoties rond het
bedrijf van de laatste jaren zakelijk doelgericht en solid-state gebleven.
Hij betoogde bij de hoorzittingen in het gemeenschapshuis van Heel dat de
metingen in, om, rond en onder Edelchemie niet naar behoren zijn uitgevoerd.

De metingen zijn uitgevoerd door Van Gansewinkel in Weert. Dat bedrijf is
gelieerd aan de provincie. Het had een onafhankelijk bureau of bedrijf uit
een ander deel van Nederland, buiten de provincie moeten zijn.
Van Gansewinkel is een concurrent van Nevels en Edelchemie en houdt zich met
dezelfde soort industriële afvalverwerking bezig. Maar niet op dezelfde
manier.
Van Gansewinkel wilde de patenten van Nevels hebben.


Bovendien weten we niet wat met de grondmonsters is gebeurd. Zijn ze vermengd
in Weert? Ook is voor Nevels en de zijnen niet bekend of toegankelijk
gemaakt, hoe ze zijn uitgevoerd. De gegevens van de metingen zijn summier en
arbitrair. Bij het nemen van de monsters mocht niemand van bedrijf Edelchemie
aanwezig zijn.

Ambtenaren van de provincie en medewerkers van Van Gansewinkel hebben
voorafgaand en na afloop van de metingen en onderzoeken op Edelchemie de
kranen van chemische afvaltanks opengezet. Nevels mocht zijn terrein en
opstallen niet meer betreden. De inhoud van de bedrijfstanks is in de bodem
weggelekt. Nevels, onder meer uitvinder van beroep met diverse erkende
patenten, is regelmatig diverse malen onheus bejegend, en als minderwaardig
onkundig en verwerpelijk weggezet. Hij trad in het verleden op als adviseur
van de regering terzake chemische afvalverwerking. Minister Nijpels was aanwezig.

De gedeputeerde Erik K. en de ambtenaar/watermakelaar Twan H. zeiden aan de
fabriekspoort van Nevels "we zullen hem vervolgen tot in het graf".

Het is duidelijk geworden dat Nevels en zijn familie herhaaldelijk en
gedurende lange tijd door overheidsdiensten en besturen zijn gekoejonneerd en
in een hopeloze onverdedigbare situatie zijn gemanoevreerd. De metingen en
monsters zullen echter niet opnieuw gedaan kunnen worden. Bewijsvoering
blijft daardoor onduidelijk en gebrekelijk.

De rechter zal in vonnis verklaren, dat de situatie zoals die nu is,
gehandhaafd dient te worden. De vervolging wordt gestaakt. De sloopkosten
kunnen niet worden vergoed. Nevels dient zijn eigendom te behouden. De
overheid heeft zich onevenredig zwaar en onnodig traag opgesteld tegenover
Nevels en zijn bedrijf. Schadevergoeding zou aan hem kunnen worden
uitbetaald, indien hij zich civiele partij stelt in aparte procedure en
invoegt in het strafproces.Jules Zollner.

Previous Home Next


__________________________________________________________________

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl