dinsdag 23 mei 2017, 11:58:09 uur

L ei Nevels (82) in Heel is slachtoffer geworden van de aspiraties,
machinaties en stokerijen van drie bestuurlijke personen. Zij wilden zijn
Edelchemie in Panheel weg hebben. Koste wat kost. Hun zakelijk verstrengelde
belangen gingen vóór.

Het grondstuk van Edelchemie-Nevels in Panheel nabij het kanaal waarop zijn
bedrijf en Phoenix, dat van zijn vrouw gevestigd waren kan pas over 30 jaar
onteigend worden.
Al die tijd zullen de projectontwikkelaars onder leiding van een bekend
persoon in Roermond moeten wachten. Op betere tijden die niet zullen komen.

De toekomstige gebruikers van de Leisure-parken, jachthavens en boats-werven
uit Düsseldorf, Duisburg en Dortmund zullen nog 30 jaar 200 kilometer moeten
blijven rijden naar Middelburg, Vlissingen en Bruinisse. In plaats van 100
km. naar Panheel en de Midden- en Zuidlimburgse oevers en grindgaten van de
Maas.

Jo Wasserman, van het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen van de
Rijkspolitie, heeft bij zijn regelmatige controles bij Edelchemie nooit
verbanden aangetroffen tussen gevonden restanten chemische stoffen onder de
aardoppervlakte, en mogelijke, vermeende uitstroom bij Edelchemie.

Ik wees hem daarbij ter plaatse, gefotografeerd, op de langdurige uitstroom
onder Edelchemie van gevaarlijke ernstig giftige stoffen van Galvano-Richard.
Een galvaniseerder aan de overkant van Edelchemie.
Onder het bedrijf Edelchemie lopen leidingen met eventuele lekkages van onder
meer DSM-Delfzijl-Geleen en een aantal militaire brandstofleidingen.

Het drama Edelchemie komt volgende maand tot een eind. Er is in tientallen
jaren alles bij fout gegaan wat maar fout kon gaan. Niets ging goed. De
bijgewoonde hoorzittingen gaven daarvan een duidelijk beeld. Bestuurders van
gemeente en provincie hebben onthutsend wanstaltig crimineel amateurisme van
laksheid en onkunde, corruptie en terreur te zien gegeven bij deze affaire.
Die kennen hun weerga niet, in de Limburgse en Nederlandse bestuurs- en
rechtsgeschiedenis.

De uitspraak in vonnis van de rechter zal erop neerkomen dat de status quo
gehandhaaf blijft. Dat wil zeggen dat Nevels de sloopkosten van zijn bedrijf
niet hoeft te betalen. Hij blijft eigenaar van zijn grondstuk.
Zo lang als hij wil. (Tot de onteigening).
Zijn zoons zetten al geruime tijd de zaak voort in België.

Het bestuur en de corruptie, de Maffieuze terreur hebben de man en zijn
gezin, familie kapotgemaakt.

Dat hebben ze niet verdiend.
Hun is groot onrecht aangedaan.
Het is een nationale schande.
Die blijft ongewroken.
_____________________________________________________________


Update 27-05-17, 11:37 u.
Comments on Facebook


-.-

Peter Gijsen Als mijn leraar aan Bisschoppelijk College Schondelen was hij al
een beetje apart.
. 1 ú 23 mei om 16:14

Onno Zollner Ik ben wel heel benieuwd naar de uitslag. Hij was een geweldige
leraar, zo zelf dat ongeveer de helft van mijn eindexamenklas wel chemie
wilde gaan studeren, en een stuk of vier hebben dat ook gedaan.
. 56 minuten
Jules Zollner .
1.
De historie heeft veel te lang geduurd.
Dat weegt mee in strafvermindering,
heeft de rechter al gezegd.

2.
De in de ondergrond aangetroffen chemicaliën bestaan niet uit
kaliummetabisulfiet, natriumthiosulfaat, borax, hydrochinon, metol,
polyvinylchloride, broom, chloor, loog en soda, zijnde de spullen die hij o.a. bij ons in bedrijf
weghaalde en ik erheenbracht.

Wat er dan wél ligt, is onbekend, kwa herkomst (DSM-leidingen, militaire
brandstof, chroomvervuiler overkant.).
Bedrijf Phoenix (echtgenote) is onnodig onterecht ernstig in economisch
belang en expansie geschaad.

3.
Josje en (burg. Strous) hebben hem dictatoriaal onmenselijk en terroristisch
bejegend en toegesproken in zijn eigen bedrijf. Zoiets doe je als overheid
niet in de onderhandelingsfase, waarbij het akkoord op een paar duizend euro
na was genaderd. Ook niet door voor industriële expansie aangewezen gemeente-
en provinciaal bestuur (Planschade). Het is hier geen Turkije of
schurkenstaat.

4.
De plaatselijke ambtenaar / grondmakelaar Twan is zijn boekje ver te buiten
gegaan in corrumptieve belangenverstrengeling met de gedeputeerde Erik Koppe.
Josje werd in de krant al aangekondigd als opvolgend depjoetii voor de
Volker-Wessels-Maasoevers.

5.
De status quo blijft straks gehandhaafd in uitspraak van vonnis. Lei hoeft en
kan de sloopkosten niet betalen. Hij blijft grondeigenaar tot onteigening,
niet eerder dan over 30 jaar.

Ik heb de hoorzittingen in Heel persoonlijk aanwezig gevolgd, en met hem
gesproken.

En daarmee is de zaak over enige weken afgedaan.
.
Basta.
.
Genoeg, met de ellende.
De man heeft uitstekend gewerkt, en verdient dit niet.
.
Ik kreeg bovendien een 10 voor scheikunde op mijn eindexamen.
"Beschrijf ..... het fotografisch proces ....."
Opgedreund: de boekjes van Peter Charpentier.

.-.-.


Previous Home Next


__________________________________________________________________

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl