maandag 15 mei 2017, 21:23:41 uur

B elgië gaat de inwoners, scholieren en
studenten, beroepsbeoefenaars en
immigranten zoveel mogelijk bij het
recht en de gerechtelijke systemen van
het land betrekken.
Iedereen kan aan de nieuwe cursus Recht
van
de universiteiten meedoen.

Dat is vorige week in een reportage van
de Franstalig Belgische televisie,
(opgenomen), bekendgemaakt. De nieuwe
cursus vindt plaats in het bij ons
bekende systeem van "Studium Generale".
Het is een goede voorbereiding op de
praktijk van de (subsituut) procureurs
des Konings (Officieren van Justitie)
en de rechters in België. Voor hun is de
cursus zelfs verplicht. Dat geldt
ook voor de overige studenten in alle
onderscheiden vakgebieden
"polytechniques".Van schei- en
natuurkundigen tot leraren Nederlands en
gymnastiek. De "hogeschool"-cursus wordt
afgesloten met te behalen tentamens
en examens.

De universiteit van Mons (Bergen) en de
Vrije Universiteit van Brussel zijn
met de cursus in zijn voorlopig nog
eenvoudigste vorm begonnen. Het doel is
alle extraneï, vakbeoefenaars,
ondernemers, managers en gediplomeerden
in
andere disciplines kennis te laten maken
en te doordringen van het feit, dat
alles en iedereen bij al zijn doen en
laten onderling en gezamenlijk
verbonden is. Onder invloed en
wederzijdse
besturing
staat van het recht, de gerechten,
de rechtssystemen en alles wat ermee
samenhangt, gedurende zijn hele leven
lang.

In de cursus worden vooral de menselijke
taken en invalshoeken,
belichtingsfactoren en forensische
verbindingen met andere wetenschappen
zoals de psychologie en sociologie, naar
voren gebracht en bekrachtigd. Men
streeft in de cursus naar het aanleren
aan de rechtenstudenten in het zich
uitdrukken in eenvoudige taal,
begrijpelijke argumenten en een heldere
zichtbare duidelijke formulering en
schrijftaal.

"Alles wat we doen in en
met
het recht moet begrepen kunnen worden
door iemand met het I.Q. van een
dertienjarige",


zo luidt het devies.
Zinnen die men spreekt en schrijft mogen
niet langer zijn dan zeven woorden. Geen
passieve vormen.

Het initiatief bevindt zich nog in de
beginnersfase. De cursus moet nog
uitgebouwd worden in volume lengte en
breedte naar andere disciplines (de
politie) toe. Men is toch alvast
begonnen om het initiatief een fikse
goede
start te geven. Dat komt onder meer tot
uiting door het feit dat de studie
ook digitaal thuis door de studenten en
deelnemers gevolgd kan worden. En dat
daarmee de tentamens en examens ervoor
ook in de "thuissituatie" kunnen
worden afgelegd.

Stakingen

Het is temeer van belang omdat de
Belgische spoorwegen recent voor de
komende
weken en maanden tal van langdurige
stakingen hebben afgekondigd. De
studenten kunnen daardoor niet of
nauwelijks bij de universiteiten komen.
De
stakingen zijn een maatregel van verzet
door de vakbonden en het personeel,
tegen de zeer scherpe en sterke
maatregelen die regering en
spoorwegdirecties
hebben afgekondigd en die ven kracht
zullen zijn. Om te bezuinigen en de
onkosten zeer sterk af te remmen en in
te dammen.

Jules Zollner.

Previous Home Next


__________________________________________________________________

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl