maandag 23 mei 2016, 14:29:24 uur
.
Alles volgens het boekje
.
D e hele strafzaak Van Rey, -hoe je het ook bekijkt-, verloopt tot nu toe
netjes volgens het boekje. Daar zorgt de Rotterdamse rechtbank wel voor. De
gang van zaken wordt door de media, door heel Nederland, wel met Argus ogen
gevolgd, maar er gebeurt niks vreemds. Niets gaat buiten de orde. Zo zal
het hele vervolg ook zijn. Netjes volgens de regels. Als geheel, nu
al wel goed voorspelbaar. Dat is alles bijeen, geen slecht voorteken.

Het Openbaar Ministerie heeft, dat moet worden gezegd, de taak tot nu toe
-goed-

uitgevoerd, en aan de eisen die er in deze zaak aan gesteld zijn, goed
voldaan. Dat kan niet worden tegengesproken. Niettemin is het geen
aangename taak tot nu toe geweest. Dat is het nadeel van werken bij het
O.M. Soms moeten zaken worden opgeknapt, waarin zelfs de medewerkers geen
zin hebben. In deze zaak moest strak worden gelopen aan de leiband van de
hoofdofficier. En hij was in volgzaamheid gebonden aan (het college van)
Procureurs Generaal.

Deze zaak móést door het O.M. tot een goed einde worden gebracht. Het zou
het 'vlaggeschip' zijn waarmee de hele strijd tegen de corruptie in
Nederland een geweldige stoot voorwaarts en een duw in de goede richting
zou hebben gegeven. "Het enige dat wij moeten doen, is presteren!" zei
Dato Steenhuis, de vroegere voorzitter van het het College van Procureurs
Generaal. Justitie bleef en blijft ver achter ten aanzien van de eisen die
er door rechtspraak, ministerie en volksvertegenwoordiging aan worden
gesteld.

De zaak Van Rey gaat netjes volgens de regeltjes der kunst. Het Openbaar
Ministerie heeft een lawine van bedenkelijke, wellicht strafbare feiten op
de bordjes van verdachte, de rechters, en de verdediging gelegd. Die wordt
zoals wel te verwachten was, ook heel netjes en kundig en met de grootste
horlogemakers-precisie weer uit elkaar gepeuterd, door de verdediging.
Mevrouw Stevens slaat daarbij niets over. Zij is ervaren in het strafrecht.
Ze weet hoe ze heel rustig, gedecideerd maar feilloos trefzeker de
aanklagende officieren van justitie terecht en terug kan mag en moet wijzen
op de stoeltjes. Marchandises in het recht vinden bij haar geen genade.

Het hele verloop van de zaak staat daarom, zoals in voorgaande artikelen al
opgemerkt, feitelijk daarmee al vast. De voorzitter van de rechtbank is
uitermate voorkomend. De beide bijzittende rechters zijn van de schuld
overtuigd. De rechtbank zal een oordeel in vonnis uitspreken, dat in feite
al goeddeels vaststaat. De rechtbank gedraagt zich, zoals door de hogere
"orde" het Hof, en de leidraad, de richtlijn in de rechtspraak, was
voorbereid. De rechtbank gaat niet twijfelen aan de houdbaarheid van
argumenten en bewijsmiddelen, die door het O.M. met opzet voor meervoudige
interpretatie zijn aangedragen. De rechtbank "is er straks zo mee klaar".

Het Hof zal, in de beroepsprocedure die Van Rey aanspant, zoals door
rechtbank, O.M. en verdediging verwacht, enkele bewijs-hulpmiddelen uit de
behandeling van de rechtbank aantreffen en aanwijzen, waarbij het Hof
vraagtekens zet. Dat leidt niet alleen tot strafvermindering in het
vonnis, maar ook tot eventuele mogelijkheid voor Van Rey om in cassatie
te gaan. Door de lange duur die de hele procedure tegen die tijd in beslag
heeft genomen, komt het Europees Hof na klacht wellicht tot meer
aanzienlijk, voorwaardelijk uit te spreken straf in aanbeveling en
vonnis.

Vrijspraak op onderdelen.
Geen gevangenis.Tegen die tijd is de hoge temperatuur van de hete soep die thans gegeten
moet worden wel van de hele zaak af. Ook is er dan nog nauwelijks
belangstelling te verwachten voor de hele zaak door publiek, media en pers.
Dan is er totaliter weinig nadelig effect voor Van Rey in de hele affaire
te noteren als eindresultaat.

Dat is het traject, dat nu nog helemaal gelopen moet worden. En dat
zelfs voor Van Rey, en zijn verdediging, de rechtsprekende colleges, de
beschuldigende aanklagers, de toezichthoudende hogere machten als aasgieren
bezig met hun controlerende functie, maar op de achtergrond,
geen enkele verrassing heeft te bieden.

Alles bij elkaar een onaardige, onfrisse en onnodige affaire die voor
niemand "en niets" ook maar enige winst in de verste verte zal hebben
opgeleverd.

Het was beter geweest als de hele zaak op klacht van Walraven was
afgehandeld door de Raad van Arbitrage in de Bouwnijverheid, volgens het
Pactum de Compromittendo, zoals die ook bestaat voor de Grafische
Bedrijfstak, waarvan ik zelf lid was. Dan was de hele affaire binnen twee
weken beklonken en afgehandeld geheel volgens de voorschriften die daarvoor
in recht en wetgeving zijn vastgelegd.

Laten we de voortgang maar eens volgen en afwachten, zonder dat er vanaf nu
ook nog maar iets sensationeels of spectaculairs buiten de orde wordt
aangekondigd of zelfs maar is te verwachten.

.

Hoe vriendelijker de rechtbankvoorzitter tijdens de behandeling,
des te ongunstiger zijn vonnis in uitspraak

.


.
.
.
.
.

Jules Zollner.
.
.
.
.
.Previous Home Next


Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl