23 april 2016, 18:57 u .
.
Geen politiek
in de zaak van
Jos van Rey

.
H et is niet verstandig de politiek ook maar enigszins te betrekken in de
voorbereiding, de begeleiding van de supporters, en in de einduitslag van
de zaak van Jos van Rey.
De rechter kan dat negatief beoordelen. De zaak van Jos van Rey speelt op
geen enkele wijze in de politiek. Het is een puur strafrechtelijke
aangelegenheid die zich zelfs bestuurskundig op de rand van de afdeling
bestuursrecht van de Raad van State bevindt.

Wat we niet moeten vergeten, en ook moeten bedenken, is dat de rechter in
de zaken Van Rey politiek en strafrecht (bestuursrecht) zoveel mogelijk zal
willen scheiden. Strafrecht, bestuursrecht heeft niets te maken met
politiek. De rechtbank en de rechtspraak willen niets, helemaal totaal
niets, met politiek te maken hebben. De woorden VVD en LVR mogen zelfs
helemaal niet worden uitgesproken. Er is een absoluut verbod in deze zaak
en in deze zaken, op het leggen van bindingen met de politiek.
-.-
Volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie, die nog moet komen in
straf-eis, heeft Jos van Rey iets niet goed gedaan aangaande gunningen van
bouwwerken in de stad, de prijsstelling daarvan, en de doorboekingen
daarna. Ook zou hij zich hebben laten bevoordelen door Van Pol. Dat heeft
niets met politiek of VVD of LVR te maken. Het is dan ook niet verstandig,
teveel nadruk te leggen op de toch al troebele -----politieke-----
verhoudingen machten en krachten in de stad. De politiek moet zoveel
mogelijk overal buiten gelaten worden.
-.-
Er mag over politiek helemaal niet worden gepraat, en er mogen geen
spandoeken zijn op het Munsterplein.
-.-
De rechter zal dat in zijn overwegingen en vonnis ook niet doen. De
verwevenheid met de politiek zal hij "te ingewikkeld" achten en er zelfs
helemaal geen uitspraak over doen. De zaak zit voor de rechter erg
ingewikkeld in elkaar. Dat zal voor hem reden zijn een aantal aspecten
(omkoperij) helemaal niet te behandelen. Van Rey wordt alleen veroordeeld
in de zaak Akkermans, (275 euro boete) en verder niets.
-.-
Het O.M. zal het daar niet mee eens zijn. Maar of het hoger beroep in te
stellen door het O.M. wordt doorgezet, is nog maar de vraag. Het O.M., en
de rechter beschouwt de hele affaire als,

"-een goede les...-"

en hij zal wel hele duidelijke vermaningen (waarschuwingen) uitdelen hoe
men zich in dit soort financieel-economische algemene onpartijdige
bestuurszaken heel wat duidelijker strikter en strafrechtelijk-zakelijker,
-zuiverder-, in Roermond en in heel Limburg zal moeten gedragen.
Het moet geen kinderspeeltuin worden. Roermond moet een helder, strak,
zakelijk, kort en krachtig doorzichtig geleide en bestuurde gemeente worden
zijn en blijven. Zoals alle andere vergelijkbare gemeenten in Nederland,
waar zich dit soort "smoezelarijen" niet afspelen.
-.-
Hetgeen natuurlijk nadrukkelijk ook de gunnings- en
aanbestedingsgedragingen van de gemeente Roermond betreft. Het is daar
natuurlijk toch wel een broddelpartijtje geweest, in de achterliggende
veertig jaar.
-.-
De huidige burgemeester van Roermond zal dan ook met praktijken zoals die
zich in het verleden langdurig en op grote schaal hebben voorgedaan in het
stadsbestuur op dat gebied, absoluut geen genoegen nemen.
-.-
Daarmee is de kous af en kan iedereen opgelucht ademhalen.
"Wereldschokkend" is het natuurlijk wél. Wachten we de strafvordering op 10
mei van het Openbaar Ministerie af.
-.-
.
.
.
.
.


Jules Zollner.

.
.
.
.
.Previous Home NextKlik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl