Jos van Rey
de aanjager

.

.

OVERLEVINGS-STRATEGIE
.
D e belangrijkste functie, die Jos van Rey altijd heeft uitgeoefend, is die
van aanjager.
In de aanloop, en na de doorloop, met zicht op nabije en ook verdergaande
toekomst, zal hij dat dus ook moeten blijven doen.

Hoe de straf-eis en het vonnis eruitzien, staat al op een van de voorgaande
pagina's van deze rubriek vermeld. Ook de gang naar hoger beroep en
cassatie staat daarin uitgelegd. Tevens is dat het sluitstuk van de hele
affaire. Resulterende in gehele voorwaardelijkheid van de op te leggen
sanctie.

Daarmee is dan over enige jaren, met name in het jaar 2020, een eind
gekomen aan de rompslomp, die voor Jos vijf jaar geleden begon. Die staat
samengevat in het artikel in de kolom hier rechtsboven.

In de tussentijd gaat Jos natuurlijk gewoon door met zijn lobby- en
advieswerk. Door niets en niemand gehinderd. Door iedereen gestimuleerd en
supported. "Vrij en onverveerd". Voor niemand bang en met oud wijs ervaren
élan. Over een paar maanden is de hele strafrechtelijke affaire en episode
al lang vergeten door het publiek. Het werk wordt gewoon voortgezet op de
oude voet, en met de oude bekwaamheid en effectiviteit. Zonder mankeren en
met ijzeren discipline van twaalf uur werk per dag. Er zijn er meer die dat
doen.

Het is niet uitgesloten dat Jos zal verhuizen. Van de buitenwijk de Pastoor
Drehmansstraat naar de binnenstad de Kloosterwand. Hij moet zich zoveel
mogelijk laten zien op de dagelijkse stadse rondwandeling. En verder moet
hij zoveel mogelijk verschijnen en meedoen aan gebeurtenissen en
verzamelingen die belangrijk en interessant voor hem kunnen en zullen zijn.
Hij moet een eigen Facebookpagina en website hebben.

Over de rechtszaak wordt in het geheel niet meer gesproken.


Van belang is dat Jos de nationale en internationale contacten levendig en
intensief bespeelbaar houdt. Daar zal het niet aan ontbreken. Roermond
heeft een belangrijke zaken- en handelstechnische, economische uitwisseling
met aangrenzend buitenland. Die is puur winstgevend. Kan en zal nog flink
worden uitgebreid.

Het is daarom heel nuttig en belangrijk dat Jos lid wordt van de
organisatie XING (www.XING.com)
waar ik zelf ook lid van ben. XING heeft
een groot aantal afdelingen en kringen die de internationale handel en
economie in de Euregio heel sterk bevorderen en aanjagen.

Met mijn eigen kring in de Pontstraat (Roermonderstraat) in Aken kom ik
iedere maand bijeen met plaatselijke kopstukken van bestuur en captains of
industry uit de gehele aangrenzende Euregio. Meestal vinden de besprekingen
plaats bij de Aachener Nachrichten.

Financiering transacties en projecten

Financiering transacties en projecten in de gehele regio tot en met de stad
en regio Luik, Heinsberg, Viersen, Venlo, Lobberich, Monchengladbach,
Düsseldorf Duisburg Dortmund Wuppertal en Essen worden rechtstreeks
besproken en uitgewisseld. Zakelijke aanbiedingen regelingen en
voorbereidingen zijn van het grootste belang. De bereidheid is groot.
Stemming en sfeer zijn uiternate hartelijk. Het internationale netwerk
(o.a. via Skype) functioneert perfect.

Het is van belang dat Jos zich daar geheel en al op richt. Met grote
werklust, ervaring, economische effectiviteit en internationale discipline.
In Roermond en de gehele grensstreek van de Euregio heeft hij daarbij nog
weinig concurrentie. Het Outletcenter bewijst goede dienst.

De nadruk ligt op communicatie, stimulering, aanjaagfunctie en stipte
punctuele voortgangscontrole.
Honorering als expert-adviseur.

In volgende artikelen op pagina's van deze rubriek komen meer info's en
suggesties.
.
.
.
.
.

Jules Zollner.

.
.
.
.
.

Mail: nieuws@juzonieuws.nl

.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Update: 21-04-2016, 20:57 u.


Als we ons, voor de aardigheid, even bepalen tot de opsomming in het
artikel, zoals dat hierboven rechts wordt gereproduceerd, dan zien we, dat
mogelijkerwijs, in enig opzicht, ooit, door de gemeente Roermond bepaalde
regels ten aanzien van aanbestedingen zouden zijn overtreden.
We moeten daarbij in het midden laten, dat de gemeente Roermond, zoals
iedere andere gemeente in Nederland, in het bestuur, de bevoegdheid heeft,
om dat te doen.

In de vier en twintig gemeenten van het Stadsgewest Roermond, waarvan ik
gemeenteraadsverslaggever was, gebeurde dat aanhoudend. Toch werden
zittende wethouders van die vier en twintig gemeenten in het Stadsgewest
Roermond, die zich aanhoudend bezighielden met overtreding van de regels
ten aanzien van aanbestedingen, nooit aangeklaagd noch veroordeeld terzake
omkoping.
Het is nog steeds, aan de orde van alledag, en de gewoonste zaak van de
wereld, dat bij (gemeentelijke) aanbestedingen de regels worden overtreden.
Dat gebeurt in heel het land. Vraag dat maar eens aan een deskundige, die
in dat wereldje goed bekend is, en die dat onmiddellijk zal bevestigen.

Het Openbaar Ministerie zal dus nog maar eens hebben aan te tonen, dat
doordat de gemeente Roermond de regels overtrad terzake aanbesteding, Van
Rey cum suis aangewreven kan worden, dat zij zich hebben schuldig gemaakt
aan omkoping. Ik zet daar zo mijn zeer ernstige twijfels en vraagtekens
bij.
In het vonnis, de uitspraak van de rechter zal worden vastgelegd, dat het
grootste deel van de aantijgingen zijdens het Openbaar Ministerie, jegens
van Rey cum suis, terzake corruptie, omkoperij en oplichting / valsheid in
geschrifte, in de context van de aanbestedingen, verwezen kan worden naar
het rijk der fabelen. Derhalve niet terzake doende. Derhalve verworpen.
Dat zal het vonnis zijn.
Voor Van Rey resteert slechts een geldstraf.

--- 3000 euro waarvan de helft voorwaardelijk. Dan kan hij het hoger
beroep laten zitten. Dan kunnen we vlug verder. Meer is er niet uit te
slepen en dan heeft het O.M. ook nog een klein beetje kostenvergoeding.
Dat staat er nu eenmaal op "gelden gebruiken waarvoor zij niet zijn
bedoeld". (Partijkas verkiezingen VVD).
In Amerika zouden ze op de grond gaan liggen rollebollen van het lachen.

Het is een warrige, onoverzichtelijke zaak. Het O.M. noch de rechtbank
hebben daar veel zin in.

Het is de eerste keer dat Jos staat. Dus een
geldboetetje. En klaar, wegwezen. Het hele wezen van "klankborden",
misverstanden, rechtskundige evolutie, usances en gewoontes van het
bedrijfs- handels- en zakenleven op de rand van het bestuurs-, strafrecht
en contractenrecht -plus- de onnoemelijk grote lastige taak hier in Zuid
Nederland maken het voor O.M. en rechtspraak bijna onbegonnen werk om daar
"landelijk" iets goeds van te maken. In buurland België gaat niets zonder
een klein handje onder de tafel. In Duitsland worden alleen zaken van boven
de tien miljoen euro en dan vlak onder de neus van Angela Merkel aangepakt.
Het O.M. en de rechtbank zijn er hier wel klaar mee. Peanuts.

Wij trekken
de zomerjas aan de zomerpet op en gaan buiten een flink stuk wandelen in de
frisse lentewind. Het zonnetje schijnt en de Maasplassen roepen van
Nautilus, Maas en Roer, De Weerd, Noordplas, Oolderhuuske, Asselt en
Beesel. Allemaal in te richten volgens het "Stofferingsplan oevers Maas
Mook Eijsden"
. Zodat Jos en iedereen in Limburg de hele affaire
vliegensvlug voorbij vergeten is volgens het volgende Maasplassen-


inrichtingsmodel.______________________________________________________________________________________Previous Home NextKlik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl