dinsdag 19 april 2016, 14:16:50 uur
.
.

Van Rey getorpedeerd
door bouwers en Justitie

.
V an Rey is slachtoffer van moordlust.
Concurrerende bouwmaatschappijen wilden hem weg hebben.
Ze belden de politie.

Justitie, het Openbaar Ministerie kon de aanwijzing niet zomaar negeren.
Een vervolgingsonderzoek naar corruptie kwam en strekt zich nog steeds uit.

Het vonnis voor Van Rey zal luiden vier maanden gevangenisstraf en 240.000
euro boete.
Het Hof maakt van de gevangenisstraf de helft voorwaardelijk en de boete
300.000 euro.
De Hoge Raad een maand gevangenis.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de straf geheel
voorwaardelijk.

Dat is over vijf jaar het resultaat van de moordaanslag der bouwers op de
Roermondse locoburgemeester, wethouder, oud-senator, oud-Kamerlid en oud-
Statenlid.
Het is de dankbetuiging van het land voor de inwoner die zich het vuur uit
de sloffen heeft gelopen voor zijn stad. En voor het ommeland: de provincie
Limburg.
Het wingewest, waaruit de geldmagnaten met de mijnbouwbuit gezwind en
ongrijpbaar zijn vertrokken.

Hij bouwde zijn stad op tot een welvarende aantrekkelijke handels- en
middenstandsstad. Uit de sluimer-resten van "het Haagje van het Zuiden" en
"het verdronken land van Stavoren". Zoals de bisschopsstad lang werd
genoemd.

Justitie begon met tegenzin aan het onderzoek. Een reeks Officieren van
Justitie werd op het onderzoek en de research gezet. Op dit moment, nu de
behandeling door de rechtbank nog loopt, beperkt het O.M. zich tot geen
enkele deelname aan de ondervraging en geen enkel commentaar. De Officier
van Justitie houdt straks alleen het requisitoir uit dagvaarding en verder
niets. Men vindt het wel voldoende.

De rechtbank legt straks de straf op conform de richtlijn. Argumenten die
nu al ter verdediging zijn ingebracht spelen geen enkele rol. Het college
van Procureurs Generaal onder leiding van Dato Steenhuis heeft in 2008 al
gezegd dat tegen bestuurlijke corruptie keihard wordt opgetreden. De
rechtbank wil de zaak zo snel mogelijk naar het hoger beroep van het Hof
geleiden. Het onderzoek wordt uiterst minutieus gedaan. Het heeft geen
enkele betekenis.

De verdediging doet het werk perfect en vakbekwaam. De verdedigster gooit
er hoge ogen mee voor haar naamsbekendheid. Van Rey verdedigt zichzelf met
verve. Hij spreekt de waarheid. Hij legt de vinger op de wonde. De
rechtbank, het strafrecht en de rechtspraak van Nederland hebben geen enkel
zicht op de bestuurlijke werking van de locale overheid, de usances, de
coulances, in de plaatselijke maatschappij. Zij dienen er zich verre van
te houden. Ondanks de wettekst, heeft de rechtspraak in Nederland met de
bestuurlijke gang van zaken binnen het gemeentebestuur niets te maken.

Op dit moment worden in de rechtbank te Rotterdam in het bijzijn van Van
Rey c.s. de prijsbonnetjes vergeleken van de rolletjes drop die hij kocht.
Voor de aan hem toegewijden. Misschien waren die wel bestemd voor het
plegen van corruptie.

De hele rechtszaak tegen Van Rey is een affront jegens de rechtsstaat.
Iedereen weet, dat als je zaken doet met grote vermogens, je zelf vermogend
moet zijn. Een topbestuurder die bouwcontracten sluit van miljoenen, kan
niet wonen in een achterafschuur en als een landarbeider. Daar zijn extra
representatie- en begeleidingskosten voor nodig. Die worden als "opcenten'
of "meerkosten" op de afgesproken contract-prijsstellingen gelegd.

EERLIJK IS EERLIJK, EN EERLIJK DUURT HET LANGST


Dat is geen corruptie. Geen omkoperij. Geen valsheid in geschrifte en geen
bedrog of oplichting. Hetgeen Van Rey in de schoenen wordt geschoven. Het
verdient tot op de dag vandaag algemene adhesie en nijver winstgevend
voortproduceren. Door de gehele Roermondse en Limburgse bevolking.

Oud-minister van economische Zaken Maxime Verhagen, een Maastrichtenaar,
riep in 2010 als voorzitter Bouwend Nederland heel Nederland op weer aan
bouwen en bouwnijverheid te gaan doen. De bouw lag op zijn gat. Er mocht en
kon nergens meer gebouwd worden. Aannemers gingen failliet. Bouwvakkers
zaten en zitten thuis.

De provincie Limburg trok het "Stofferingsplan Maasoevers Limburg van Mook
tot Eijsden" uit de la. Op de oevers van de Maas moeten jachthavens,
ressorts, villaparken, scheepswerven, recreatieparken, zeilplassen,
résidences, luxe appartementencomplexen, dagstranden en festival-
terreinen komen. Ten dienste van miljoenen popelende recreanten, die in
de gele cirkel op de kaart helemaal bovenaan op deze pagina staan
ingetekend.

Zij moeten nu nog 250 kilometer rijden voor hun recreatie, zoals in de
bovenste blauwe pijl staat aangegeven. Zij hoeven dan nog maar de helft te
rijden om ieder weekend aanwezig te zijn en geld uit te geven in de Noord-,
Midden- en Zuidlimburgse Maas-, oever en watersport recreatie naar model
van Middelburg, Vlissingen, Bruinisse, De Kaag, Loostrecht en Friesland.

De drie grootste bouwbedrijven van Nederland meldden zich bij de
opdrachtgevers om deze klus met grote spoed en voortvarendheid te gaan
klaren. Een klein chemisch fabriekje van ir. L. Nevels in Panheel werd
schaamteloos daarvoor van de kaart geveegd. De verantwoordelijke
gedeputeerde werd echter niet aangenomen bij een van de drie aangemelde
grootste bouwmaatschappijen van Nederland.

Hun werd zelfs de toegang geweigerd. "We doen het zelf wel," zei Jos van
Rey. Hij was en is adviseur van een van de drie genoemde landelijke
maatschappijen. Die heeft een filiaalkantoor in de gemeente Landgraaf Zuid
Limburg. Dat is al gedurende een lange reeks van jaren in de provincie
Limburg gevestigd. Jos voorkwam dat de opbrengst van het economisch zeer
lucratieve "Stofferingsplan Maasoevers Mook tot Eijsden", weer zoals
gewoonlijk in de zakken zou verdwijnen van "Noord-Nederlandse durf- en roof-
kapitalisten". De overige twee.

Jos hield en houdt vast aan de historisch in de volksaard vastgegoten
levensstandaard: "Limburgse centen in Limburgse handen". Het gebod zonder
dat de Roermondse bisschop het uitspreekt. Daardoor houdt Van Rey de meest
sterke greep op het voordeel voor de bevolking.
Dat is geen corruptie. Geen omkoping en geen malversatie.
We noemen dat opbouw, bestendiging en handhaving van je eigen stad en
streek. Daartoe werd iedereen, direct na de oorlog, opgeroepen en
aangewezen.

Jos is bijna 70. Hij gaat, nu, en ook na veroordeling, onverdroten voort.
Ongeslagen. Onvermurwbaar. Open, eerlijk en slagvaardig. "De lijnen zijn
kort," zegt hij. Hij is een straatvechter voor de goede zaak. Overal, waar
moordzuchtige durfkapitalisten de mijnwerkers-buit trachten weg te halen.
Maastricht heeft in Roermond traditioneel het nakijken. Justitie heeft zich
voor een onguur karretje laten spannen.

De protectie terzake "het Stofferingsplan" werd Van Rey niet in dank
afgenomen.

De benoeming van Van Rey tot gedeputeerde,
samen met Beurskens uit Venlo,
om het "Stofferingsplan" te kunnen laten uitvoeren,
stond in de krant.


De overgebleven concurrerende bouwheren pleegden een telefoontje
met Justitie.

De ondernemingen waren al eens in aanraking gekomen met de strafrechter.
Wegens corruptie.

Ontwikkeling van het "Stofferingsplan" van Limburg is door de rechtszaak
Van Rey, -voorlopig-, stilgelegd.
Hij, en met hem Van Pol, Schreurs, VolkerWesselsJongenLandgraaf,
gaan onverdroten voort.
Conform de algemene vastverbonden volks- levens- en bestuursstandaard. Van
omkoperij is daarin niet de minste sprake.

.
.
.
.
.
.
Jules Zollner.
.
.
.
.
.

Updated 19-04-16, 23:39.Previous Home Next


Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl