Zondag 14 januari 2018, 11:18 u.

Straks in Buitenhof
De Snaterpraatjes van
de minister-president.


Vragen waar hij geen antwoord op heeft:

1. Gaswinning in Groningen onmiddellijk
volledig dicht. Oliewinning in Slochteren
ook.

2. Gasleverantie aan België onmiddellijk
gestopt.

3. België gaat onmiddellijk geheel over
op kernenergie. In de TV-journaals van deze
week heeft de Belgische regering
aangekondigd en meegedeeld dat alle
atoomcentrales (Chooz, Tihange, Mol, Doel)
veel langer dan tot na 2027 in bedrijf
blijven en tevens, dat er 7 geheel nieuwe
atoomcentrales in het land worden
bijgebouwd. Binnen 7 jaar klaar en in
bedrijf.

4. Alle autoverkeer in geheel Nederland zo
snel mogelijk over op (hybride) uitsluitend
electriciteit.

5. Alle uitsluitende voorrang voor
alternatieve energie-winningsvoorzieningen:
solarplaten, windmolens, biomass-centrales,
waterkrachtcentrales, acculoodsen,
atoomreactors.

6. Bijeenplaatsen van grote groepen bewoners
in om te bouwen leegstaande kantoren,
gebouwen en massale
gemeenschapsvoorzieningen direct nabij de
industriele arbeidsvoorzieningen.

7. Ontvolking en evacuatie van gehele
provincie Groningen c.a. naar barakken
Noordoostpolder en regio Almere-Lelystad.

8. Afbraak en sloop van alle gebouwen in
gehele provincie Groningen.

9. Planning en voorzieningen nieuwe
aardbevingen Groningen.

10. Uitroeping noodtoestand en instelling
rampenplan en coordinatiecentrum.

-.-

Toevoegen:

a. Aan Duitse kant van de grens met
Groningen, in de regio
Nordhorn-Meppen-Oldenburg, is in de
zeventiger jaren van de vorige eeuw de
bevolking al geevacueerd naar aanleiding van
aardbevingen door de gas- en oliewinning ter
plaatse, zo berichtte ik destijds als
redacteur Emmer Courant en Drents Groningse
Pers in Emmen.

b. Naar aanleiding van gaswinning in de
afgelopen 50 jaar in Groningen komen de
onderaardse grond- en bodemlagen niet meer
tot rust in de komende 50 jaar. De bovenste
grondlagen drukken de onderste ontstane
nieuwe en verschuivende, verplaatsende
holtes in. Iedere bebouwing en bewoning aan
de oppervlakte is uit den boze.

c. De bevolking aan Duitse kant van de grens
nabij Heerlen en Aken in de regio Düren,
Garzweiler, Juchen, Inden en Jackerath is in
zijn geheel geevacueerd naar
nood-barakkenkampen aan de grens van Keulen,
naar aanleiding van gigantische
bruinkoolwinning door Rheinbraun voor de
centrale te Grevenbroich (spreek uit
Grevenbroech) aan de rand van Keulen, voor
de stroomvoorziening van geheel
Noordrijnwestfalen.

De onderaardse grondwaterhuishouding onder
Meinweggebied en ver in Nederland is
daardoor totaal in de war: uitdroging.

Het ziekenhuis in Wassenberg
(Feierabendsiedlung)
verzakte en
scheurde door de bruinkoolwinning.
Asfaltwegen waren niet meer berijdbaar.

Er vinden dagelijks ter plaatse tientallen
demonstraties door de verdreven bevolking
plaats.

Ik heb er regelmatig ter plaatse over
bericht voor en in het Limburgs Dagblad.

.-.-.


Opmerking 1.

De grondsoort in Noordoost Nederland
is een geheel andere dan in Zuid-Limburg.
Ik stond erbij toen zich een gehele militaire
kolonne vastreed in het veen.
Zij waren op weg van Steenwijk naar Seedorf.
Het heeft maanden geduurd voordat de voertuigen
gered waren in 1970.
Zelfs hele straten en wegen van PX-10 platen
zakten weg in het vezelige zand.

In Oostelijk Zuid Limburg is de mijnschade
veel minder. Aardbevingen die er ook waren en zijn,
langs de breuklijn horst en slenk van Roermond-NRW,
hebben veel minder effect.
Klei, löss en harde leisteen zijn nabij in de Eifel
en Ardennen.

De ondergrond in Oost Groningen blijft volledig
onbetrouwbaar. Aan de oppervlakte kan niets
worden gebouwd of gedaan.

In de Oostelijke Mijnstreek van Zuid Limburg
zijn de mijnschades en bevingen voorbij.
De mijnen zijn gesloten. De gangen met water gevuld
en de ondergrond is voldoende betrouwbaar
en stabiel geworden. En gebleven.

Een toestand die in Oost Groningen
nooit zal plaatsvinden.

Opmerking 2.

Nu België de kerncentrales in Chooz, Tihange,
Doel en Mol veel langer in bedrijf houdt,
en er binnenkort zeven nieuwe kerncentrales
worden bijgebouwd,

betekent dat een reëel gevaar voor de inwoners
van Middelburg, Vlissingen, Tilburg, Breda,
Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Weert, Venlo,
Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht
en alle daaraan omliggende dorps- en woonkernen
die het betreffen.

België heeft de signalering van kerncentrale
ongelukken storingen en rampen naar Nederland
stopgezet.

Zaakgelastigde Yves Leterme (oud-minister president
van België) deed dat, omdat Nederland dwarsligt,
in de onderhandelingen over de Hedwigge-polder,
over de verbreding van de Zuidwillemsvaart,
en over de weer ingebruikstelling
van de IJzeren Rijn voor de haven van Antwerpen,
over Weert Roermond en Mönchengladbach.

In Eindhoven werd door de GGD in de lucht
al plutonium gemeten en gerapporteerd,
afkomstig van de opwerkingsfabriek Eurochimic
in Mol-Dessel, en van de centrales in Doel.

De hoeveelheid radio-actieve afvalstoffen
in het Maaswater aan de meetponton
Maastricht van Rijkswaterstaat,
die afkomstig zijn uit Luik, Tihange
en Chooz, zijn "substantieel".
Dat betekent,
gevaarzettend: kankerverwekkend
en verboden.Jules Zollner.


Previous Home


___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl