.

.

22 februari 2015, 16:43 u

.

Koudwatervrees om de imams
tegenover
de vrijheid van informatievergaring

.


In ons land beschikken we over een democratisch gebruiksmiddel dat
repressieve tolerantie heet.
Je laat mensen hun gang gaan om, als ze daarmee de wet overtreden ze
onschadelijk te maken.

In ons land werd de toegang ontzegd aan enkele buitenlandse imams die aan
een manifestatie wilden meedoen.
Men vreesde voor de staatsveiligheid, als men ze binnenliet.
Ze hadden echter nog geen kik gegeven.

Er waren misschien vermoedens, maar niemand wist van te voren, wat ze
zouden gaan zeggen.
Het vermoeden lijkt gewettigd dat nodeloos en nutteloos is ingegaan tegen
de vrijheid van informatie-vergaring die is vastgelegd voor alle
Nederlanders
.

De weigering om de imams het land binnen te laten komen zonder pardon en
zonder opgaaf van redenen, alleen maar uit hoofde van een (onbetrouwbare)
publicatie in de media, zou een terroristische daad of aanslag vanuit het
buitenland met betrekking tot deze weigering kunnen uitlokken.

Als zodanig bezien, is de 'blote' weigering van de imams 'staatsgevaarlijk'
te noemen.

Laten we eens zien wat De Volkskrant dit weekend erover schrijft.
Dan volgt onderaan het commentaar.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

VK 21-02-15 p10
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Benefietgala afgeblazen
na intrekken visa imams

...........................................................................
............................................................
AMSTERDAM De omstreden benefietdag met islampredikers op 8 maart in
Rijswijk is van de baan. Volgens de organiserende stichting Rohamaa is haar
het werk onmogelijk gemaakt.

Het bestuurwerd'van overheidswege' gedwongen zes gastsprekers af te zeggen,
zegt een woordvoerder. 'Anders zou het evenement vrijwel zeker worden
verboden.' Ook zouden diverse sponsoren en leden van Rohamaa zijn bedreigd.
De burgemeester van Rijswijk, Michel Bezuijen, zegt in een reactie dat hij
het programma niet inhoudelijk heeft beoordeeld. 'Wij hebben de stichting
alleen gewezen op de risico's voor de openbare orde.' De burgemeester zag
tot dusver geen reden de bijeenkomst te verbieden.
Het benefietgala was bedoeld om geld in te zamelen voor buitenlandse
hulpprojecten. Eerder dit jaar hielp Rohamaa Syrische vluchtelingen in
ZuidTurkije. Het programma zou worden opgeluisterd met buitenlandse
islampredikers, van wie sommige omstreden zijn. Zo treurt de Egyptische
prediker Wahid Baali in een videoboodschap om de dood van Osama bin Laden.
Alle gastsprekers hadden in eerste instantie een visum gekregen omdat ze
niet op een zwarte lijst stonden. Na berichten in diverse media dat er
haatpredikers zouden komen, trok minister Koenders (Buitenlandse Zaken)
dinsdag de visa van drie imams in. Hij deed dit na nieuwe informatie van de
Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Het kabinet moet in antwoord op Kamervragen nog uitleggen waarom het
ministerie bij het beoordelen van de visumaanvragen niet over alle
informatie beschikte.
Wie de drie geweigerde geestelijken zijn en waarom ze hun visum weer
moesten inleveren, is niet bekendgemaakt. Ook de stichting doet er het
zwijgen toe. 'Maar het zijn mensen die vaker in Nederland zijn geweest',
zegt de woordvoerder.
De stichting heeft een advocaat ingeschakeld en bereidt juridische stappen
voo'Als betrokken burgers van dit land voelen wij ons uitermate beperkt in
onze elementaire vrijheden.' Ook een
islamitisch benefietgala dat op 1 maart in Utrecht zou worden gehouden,
werd vrijdag afgeblazen. De Hilversumse stichting World Wide Relief had
onder meer de omstreden sjeik Assim al-Hakeem uit Saoedi-Arabië en de
Nederlandse bekeerlingAbdul-Jabbar van der Ven uitgenodigd. De directie van
partycentrum Luxury, waar het evenement zou plaatsvinden, trok zich vrijdag
terug.
World Wide Relief hield daar vorig jaar ook een benefietgala, waar geld
werd ingezameld voor Palestina, Birma en Zuid-Marokko. Toen waren er
geen buitenlandse gastsprekers.
MinisterAsscher(Sociale Zaken) riep eerder deze week islamitische
organisaties binnen het Contactorgaan Moslims en Overheid op buitenlandse
haatpredikers uit Nederland te weren.

Wij voelen ons
uitermate
beperkt in onze
elementaire
vrijheden

Woordvoerder van de organiserende stichting Rohamaa

...........................................................................
...........................................................................
.................................................

DE VOLKSKRANT VONK ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015 p 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan van het Reve

Haatvisa

Stel, mijn huisgenoot geeft een feestje. Hij nodigt al zijn vrienden uit,
onder wie een verve
lende kletsmajoor die gelooft in homeopathie. Ik vind zulke praatjes dom en
gevaarlijk, dus zodra hij aanbelt schuif ik de knip erop. Mag dat? Iemand
weigeren vanwege zijn opvatting? Op zichzelf natuurlijk wel - ik mag ook
clowns en banketbakkers weigeren, het is mijn eigen huis tenslotte. Maar
mijn huisgenoot is boos, want hij woont er ook, en volgens hem is die
kwakzalver juist briljant.
Ik vraag mij af wat erger is: dat drie 'haatimams' zomaar een visum kregen
om in Rijswijk een gala te bezoeken, of dat die visa - na wat negatieve
mediaaandacht - nu zomaar zijn ingetrokken? Het eerste wijst op geklungel
bij Buitenlandse Zaken, het tweede ruikt naar populistische censuur.
Een land is geen huis, maar het blijft raar om iemand buiten te sluiten
omdat je zijn ideeën afkeurt. Wij mogen hier vrijwel alles zeggen en op
internet kunnen we elke denkbare opvatting bestuderen, maar als een
buitenlander ons in levenden lijve wat onzin wil komen verkopen, dan wordt
hij geweigerd door huisbaas Den Haag. Dat klinkt niet als een open, vrije
samenleving. Sterker nog, het impliceert dat onze maatschappij niet bestand
is tegen slechte ideeën.

Rouwen om de dood van Osama bin Laden is nog geen directe bedreiging voor
de veiligheid

Of ging het om iets anders?
Want als deze imams actief geld of strijders wilden komen verzamelen voor
terroristische plannen, dan verandert dat de zaak: wie 'een gevaar betekent
voor de openbare orde, nationale veiligheid en internationale betrekkingen'
mag Nederland niet in. Maar als dat zo was, waarom zijn ze dan niet meteen
geweigerd? Volgens minister Koenders komen ze 'in geen enkel bestand voor',
dus erkende terroristen zijn het sowieso niet. Wel engerds, maar openlijk
rouwen om de dood van Osama bin Laden is nog geen directe bedreiging voor
de nationale veiligheid.
Zou het dan toch gewoon een ongewenste mening zijn, die door de politiek
buiten het land werd gehouden om daadkracht te tonen? Koenders claimt dat
hij pas later - dus na de media-ophef - een verzoek heeft gekregen,
'eigenlijk via justitie zou je kunnen zeggen', om de visa alsnog in te
trekken. Er zou 'nieuwe informatie van de Nationaal Coordinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid' zijn, maar in verband met de privacy
van de imams, houdt Koenders die geheim.
Kortom: het blijft gissen.
In december was ik bij een interview met NSAklokkenluider Edward Snowden.
Hij kon zelf niet fysiek aanwezig zijn, want Obama wil hem opsluiten. Wat
hij vertelde was best extreem en soms een tikje zwart-wit, maar doordat hij
op een groot scherm verscheen, in eenzame ballingschap achter zijn webcam,
kregen zijn woorden extra glans en nam iedereen hem bij voorbaat serieus.
Of het gala in Rijswijk nu doorgaat of niet, dankzij Koenders hebben de
geweigerde imams aan status gewonnen. Dat verdienen ze niet, en alleen al
daarom moeten we het weten: waarom?

Jonathan van het Reve
op Twitter: ©JvhReve


........................................_

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Commentaar Jules Zollner

.
Het is merkwaardig dat er zo wordt omgegaan met de persvrijheid, en met de
vrijheid van meningsuiting - informatievergaring (in het grondwettelijk
verlengstuk daarvan). Deze vrijheden zijn door hun beperktheid een viscoos
en "kneedbaar" begrip.

Er kunnen twee redenen voor worden bedacht:

a.
De Nederlandse staat, dat wil zeggen het ministerie van Buitenlandse Zaken
past het repressieve tolerantie-principe niet toe,
omdat men bang is. Geen enkele solide sturing of vastomlijnde succesvolle
strategie is aanwezig of ter beschikking.

Dat is verontrustend. De Nederlandse bevolking dient zijn zelfbeschermende
maatregelen te nemen ("Korps Civiele Bescherming"). Aanleggen met voorrang
en spoed, van de noodvoorraden.

b.
De regering kan geen extra nieuwe (politieke) moeilijkheden gebruiken want
ze kan de nieuwe, totale, zware bedreigingen die van alle kanten op ons af
komen (terroristische aanslagen en oorlog) organisatorisch toch al niet
aan.

De organisatie waar de imams zouden heengaan heeft juridische actie tegen
de weigering aangekondigd.

Noodvoorraden

Laten we de gang van zaken daarbij en de resultaten daarvan in de media
eerst maar eens afwachten.
Dan kan de bevolking beoordelen hoe supersnel de noodvoorraden om in leven
te blijven kunnen en moeten worden aanglegd.

-.-

.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl