.
zondag 18 januari 2015, 19:43 u
.

.

Belgische politie wil leger weghebben bij de bewaking
en vraagt zelf 83 miljoen extra

..

.


De Persvrijheid wordt duur betaald
.

.


A ls Charlie Hebdo de cartoons over Mohammed niet had verspreid, had dat de
Europese landen miljarden euro's bespaard.

Nu wordt al dat extra belastinggeld gebruikt en gevraagd, om de inwoners
van de landen tegen terreur en aanslagen te beschermen.
Het is een hoge prijs voor een paar misplaatste tekeningen, die een
onbeduidend vervelend beledigend beschamend platvloers krantje van 30.000
exemplaren en een paar paginaatjes zich heeft gepermitteerd.

Waar miljoenen volgelingen "inzake de persvrijheid", dat is kennelijk de
illegale onbegrensde vrijheid om te beledigen te beschamen, grieven,
beschadigen belasteren en krenken, daarna achteraan zijn gaan lopen in alle
steden van de wereld.

De angst voor en strijd tegen terrorisme
gaat ons
-financieel-
"dun door de broek lopen".

De gekte heeft toegeslagen in totaal onberedeneerbare massa-hysterie.
De terroristische dreiging die er van de Charlie Hebdo affaire uitgaat,
raken we nooit meer kwijt.
Dat hebben de makers van Charlie Hebdo dan "verdiend", en, heel duidelijk
voor altijd op hun geweten.
Er wordt wellicht nog een standbeeld voor hun opgericht.

Extra bewaking en controle, in de "rondom"zorg, de nazorg en de voorzorg
tegen onberedeneerde bloedige moordaanslagen en islamitische wanhoopsdaden
moet worden opgestart en volgehouden, rond kerncentrales waarvan er in
België al twee werden stilgelegd wegens gesaboteerde brandstichting en alle
andere nationale volksobjecten.

België vreesde dat het licht uit zou gaan.

België staat heel vaak heel mooi
model voor Nederland.
.

De steden waar spoedig aanslagen worden verwacht zijn Brussel, Londen
Amsterdam Milaan en Berlijn.
Dat alles is veroorzaakt en aangesticht door een kleine groep "desperado's"
van dertig man, die huisden in een louche en donker hok in het vroegere
textiel-wolververs-stadje Verviers.

Verviers in het Walloonse Duits en Franstalige Oostkanton is de laatste
twintig jaar het "afvalputje" geworden van zwaar teleurgestelde en
ontgoochelde werkers in de gigantische staalfabrieks- en hoogovens-
sluitingen in staal- en steenkolenmijnengebied van Luik Charleroi en Namen.
(Cockerill-Ougrée-Wailleraing-Seraing-Arcelor).
Honderdduizenden hooggekwalificeerde vakkrachten kwamen en staan op straat.

Het stadje maakt thans nog een vrolijke, levenslustige indruk door zijn
bewoners en door de sfeerrijke omgeving, maar er zijn duidelijk zichtbare
tekens van verwaarlozing, verslonzing, nagelaten en gebrekkig onderhoud en
sociale achterstand en leegloop
door hard- en softdrugs onder de (jeugdige) bevolking.
Er is veel en vaak in diverse toonaarden voor gewaarschuwd in
recente berichten in de plaatselijke pers
(SudPresse La Meuse).
Ze kunnen nergens naartoe. Ze hebben geen motief. In Luik hebben ze niets
te zoeken en staan ze onder strenge politie-controle. Verviers heeft slechts een
paar ongeschoolde dorpsveldwachters op 55.000 inwoners.

.

Iedereen heeft heel wat persoonlijke vrijheid moeten inleveren,
omdat er zo nodig in volledige massa-hysterie
gelopen moest worden achter uitdragers van
de schijn-namaak-illegaal-beledigende
persvrijheid
en schandalige inbreuken op de persoonlijke integriteit
die als eerste voornaamste grondrecht verdedigd wordt
in alle rechtsstelsels ter wereld.


Op het Internet zijn vorig jaar vanuit Syrië oproepen verschenen aan
zwakgeestige onnadenkende avonturiers en sensatiezoekers.
De organisatie van de wanhoopsdaden laat men aan de "Cellules Combattantes
Cooperatives"
over. Dat kennen we nog van vroeger. Ze gebruiken dezelfde
schimmige methodes en moderne handboeken
van de stadsguerilla
.
(Warren Hinckle: "Guerilla-verzet in de stadscultuur"
Kritiese Bibliotheek Van Gennep, ISBN 90 6012 150 3.)

Dat trekt al vanzelf in de wat schemerige smoezelige underground van
Verviers wazige schamele figuren aan die zich makkelijk en supersnel niet
eens zo goed verborgen laten brainwashen en tuk zijn op wat nog onbegrepen
avontuur.

Vanuit Verviers zijn naar officiële tellingen uitwijzen uit geheel België
recentelijk 300 jihadisten vertrokken naar Syrië. Daarvan zijn er 100
teruggekomen.

De bazin van de federale poltie in België heeft vandaag op televisie met een
noodoproep bij de volksvertegenwoordiging in het parlement aangeklopt om
terstond bijstorten van een enorme som geld, 83 miljoen euro,
die al uitgegeven zijn,
om de
beveiliging van de staat beter op poten te kunnen zetten.
Het leger is daar niet op getraind. Men wil niet meer dat het wordt
ingezet.

Bescherming van de bevolking is een politietaak. Het leger kan worden
ingezet in kleine formaties rond ambassades.

Persdelicten

Zoals ik al herhaaldelijk in de laatste weken in diverse artikelen in
rubrieken van deze site heb aangegeven, zou het verstandig zijn als wij, en
alle inwoners van de Europese landen, ons onthouden van beledigende
cartoons en alle andere soorten beledigingen en smaadschrift jegens
personen met een bepaalde godsdienst.

Het is ten zeerste aanbevelenswaard dat het Openbaar Ministerie onderhand
tot actie overgaat
terzake overtreding van de wetten op de persdelicten.

Die zijn er namelijk niet voor niets, als eerste en belangrijkste
rechtsbeginsel.
In alle landen van Europa
worden ze met strafvervolging gehandhaafd,
aangaande de integriteit van de persoon.


.


.


.


Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl