.
donderdag 15 januari 2015, 12:27 u.
.
Huisvesting 10.000 asielzoekers
en 100.000 Groningers in Limburg

.
Een goede toekomst
voor Heerlen en de Parkstad

.
H et verhaal van Heerlen is gauw verteld.
Het wordt een ongekende succes-story.
Al ziet niemand dat nu nog in.


Door Jules Zollner.

Paul Depla vertrekt uit Heerlen.
Hij heeft het er al vanaf het begin niet naar zijn zin gehad.
Hij heeft het niet erg goed gedaan.
Hij werd niet één met en van de bevolking.

Hij werd niet gedragen door de mensen.
Hij sprak geen dialect.
Hij ging 's avonds niet naar het café.

Na de instorting van 't Loon voelden de mensen zich in de steek gelaten.
Het bestuur was warhoofdig, onzeker en vooral besluiteloos.
Grote claims ten aanzien van nalatig onderhoud en veiligheid stonden in de
wachtrij.

Hij probeerde uit alle macht weg te komen.
Het heeft veel te lang geduurd voordat het is gelukt.
Zijn voorgangers gingen ook voortijdig heen.

Je moet één van de Heerlenaren zelf zijn,
om van de stad nog wat te kunnen maken.
Anders lukt het nooit. En niemand.

De Heerlenaren lopen onverstoorbaar door.
Of staan met de handen in de zakken te kijken.
In hun ogen gloeit een merkwaardig vuur.
Zij zeggen niets.

Mevrouw De Wit en Depla gingen weg omdat ze het duidelijk misnoegen van de
bouwfirma's van Nederland en van Bouwend Nederland (M. Verhagen) met
hijgend hete adem in hun nek over zich hadden afgeroepen.

Alles mislukte. De Heerlenaren zetten zwijgend de voet scheef. Zo gaat dat
als je de taal niet spreekt, en alleen maar uit bent op eigen gewin.
Om hun heen volgde het ene na het andere burgemeesters-schandaal. De
provincie werd een lachertje van bestuurlijke miskleunen door het hele
land.
"De onbeholpen amateurs. Ze kunnen er niets van."

Door de wietplantage zette Depla zich op de kaart.
In "petit comité" verklaarde hij dat zijn plannen "voor de vaak" waren. Ze
moesten niet serieus worden genomen.
Hij liet recent zijn hoofd vrijwel kaal scheren en ziet er nu uit als een
verstrooid afwachtende onzeker zoekende werkstudent.

Nood breekt wet

Ondertussen zijn de matrijzen voor diverse noodmaatregelen in het land over
Heerlen en de Parkstad neergelegd en uitgerold.
Maastricht houdt de status quo van enigazins bereikbaar recreatie-oord voor
bestuurders en plutocraten uit het land.

Heerlen moet het asielzoekers-centrum van Schinnen met de grootste spoed
overnemen en uitbreiden met aanvankelijk vierduizend, daarna binnen vijf
jaar tienduizend asielzoekers.
Ze worden gehuisvest in de leegstaande kantoren van het centrum.

Ook moet Heerlen, de Parkstad en de provincie Limburg honderdduizend
Groningers opvangen en huisvesten, die van hun in elkaar donderende
provincie, huizen en gebouwen worden verdreven.

De provincie Groningen wordt eerstdaags onbewoonbaar verklaard.
Het is hoogst gevaarlijk om er te wonen te werken en te leven.

Een andere oplossing ten aanzien van de lucratieve gaswinning is er niet.

Het inwonertal van Heerlen stijgt van 60.000 naar de zozeer gewenste
90.000.

Werkgelegenheid

De asielzoekers met verblijfsvergunning kunnen uitstekend tewerkgesteld worden in aangrenzend Duitsland (Aken) en België (Luik) waar op 40 km afstand de
grootste binnenhaven-overslag-terminal van Europa
in aanbouw is die eind van dit jaar wordt opgeleverd.
(Zie de reportage hierover op BRF EURONEWS morgen vanaf 18:45 uur.)


Grenzen buitenland

De asielzoekers worden in Heerlen neergezet omdat de landsgrenzen met
Duitsland en België heel dichtbij zijn. Zijn ze uitgeprocedeerd, dan kunnen
ze snel en makkelijk de grens over worden gezet.

Zij die een verblijfsvergunning krijgen, kunnen in en rond Heerlen aan
zwaar gesubsidieerd werk zorg en opvang worden geholpen.

In de stad blijft 't Loon bestaan en wordt C & A daarin flink verder
opgebouwd
De gemeente zorgt voor planning invulling van de overige winkel-units in 't
Loon.

Het Schinkelkwartier wordt opgelapt.
PRIMARK wordt gevestigd in De Plu, maar streng gecontroleerd.
Er is sprake van giftige stoffen in de kledij.
Coriocenter en Maankwartier blijven bestaan, maar het Maankwartier in sterk
vertraagd bouwtempo en heel ver afgeslankte vorm.

Levensbehoeften

De Aldi-vestiging van de Willemstraat komt in De Klomp tegenover het
politiebureau, en voorziet met Albert Heijn in 't Loon de nieuwkomers.
Alle voorzieningen in behoeften voor de toekomstige stroom van nieuwe
bewoners, asielzoekers en Groningers, in en om centrum Heerlen zijn daarmee
definitief klaargezet.

De Heerlenaren zijn gewend goed en menselijk met "buitenlanders" om te
gaan.
De stad heeft die traditie hoog te houden uit het mijn-verleden.

Geheim


Dat zijn de veranderingen van het laatste moment, bij het heengaan van de
burgemeester.
Ze zijn vervat in planologie die al uitgewerkt maar nog geheim is.
Ze worden bekendgemaakt na de eerstkomende verkiezingen.

Er is intensieve regelmatige uitwisseling met de ministeries.
De werkplannen nemen tien jaar van in- en ombouw en volledige regulering te
Heerlen in beslag.


Ze zetten Heerlen opnieuw op de kaart, maar dan met toekomst, en veelbelovend.


.
.Previous Home Next


___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl