dinsdag 10 oktober 2017, 14:45:11 uur

D e Hobby Computer Club (HCC) was de leukste en de grootste computerclub van
Nederland vanaf 1977. Veertig jaar geleden werd ze opgericht. Ik was een van de
eerste leden. De club kende een gigantische groei. De grootste bekendheid kwam door
de jaarlijkse HCC-Dagen. Alle hallen van het Jaarbeursgebouw in Utrecht werden
afgehuurd. Het verkeer daarheen liep volkomen vast. Iedere
computer-enthousiasteling werd geacht daar aanwezig te zijn. Men ging met de
mooiste spullen naar huis.

Het leven bij de HCC was op en top spannend. Avontuurlijk, opvrolijkend en
razendsnel bijdragend aan enorm veel kennis, wetenschap, vaardigheid en onderlinge
verbondenheid. Als Helpdeskmedewerker van het Internet, HCCnet dat het eerste bij
de HCC werd opgericht, had ik de beschikking over het eigen Intranet van de club.
Kennis en wetenschap, kunde en vaardigheid werden in de vereniging gebracht door
leden van allerlei disciplines. Rechtstreekse inbreng van de universiteiten en
hogescholen, en van het gespecialiseerd bedrijfsleven. Alle leden brachten de
verworven kennis in praktijk bij hun dagelijks werk in bedrijf.

Ik volgde zaterdags ANBI-modulescursussen in Cocangne te Eindhoven en werd
Microsoft Certified Personnel. Assembler-programmeur.

Het clubleven kende een stormachtig verloop. De leden en de industrie raakten over
het hoogtepunt van vernieuwing en kennis heen. Langzaamaan werd de terugtocht
van de vereniging rond een jaar of tien geleden ingezet. De sfeer raakte gespannen en
niet vriendelijk meer. Er kwamen teveel leden en bestuursbobo's die geen empathie of
sociaal gevoel hadden met de club. Zij dachten alleen maar aan zichzelf en aan de
grote hoge hoed van belangrijkheid waarmee ze wilden rondlopen.

Een van de onderverenigingen van de HCC genaamd Dos gebruikersgroep, later
omgedoopt tot Compusers scheidde zich af. Men bleef nog wel afdeling van de HCC.
Men huldigde een geheel eigen beleid zonder band of ruggespraak met de HCC.
Thans staan overkoepelende vereniging HCC en afdeling Compusers als kemphanen
tegenover elkaar. De klad kwam erin. Men dreigt elkaar met de gang naar het gerecht.
Men heeft alvast advocaten ingeschakeld. Net als veel andere leden was de
onvriendschappelijke gang van zaken voor mij reden om de club in 2008 vaarwel te
zeggen en het lidmaatschap te beeindigen.

HCC en Compusers zijn nu kleine verzamelingen van oude grijze knarren. Die elkaar
het leven zuur maken. Harde koppen tegenover elkaar die elkaar het vakmanschap en
inzicht in de computerwereld betwisten. Zelfs onmogelijk maken. De clubvreugde is
vergaan.

Natuurlijk zijn verenigingen naar de rechtsvorm geheel autonoom. De besturen zijn
geheel vrij, binnen de grenzen der wet, om met leden en vereniging te doen wat zij
willen. Verenigingen zijn de meest ONdemocratische samenwerkingsvormen van
mensen, die er bestaan.
Dat het moois zó teloor moet gaan is spijtig. Niets meer aan te doen.

Mij toegezonden:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


In de ALV van Compusers was de inbreng van HCC-zijde in mijn
ogen weinig overtuigend.

Het is te begrijpen dat zij achteraf niet blij zijn met de
verslaglegging
door middel van de gemaakte video-opnamen.

Echter, in mijn ogen zullen weinig HCC-leden een dergelijk verslag
bekijken en kan je in zo'n geval beter "er maar mee leven".

Door via een advocaat met een beroep op privacy aan de gang
te gaan, ben je wat mij betreft verkeerd bezig. De situatie
krijgt nu meer aandacht.

Overigens, dat het beroep op privacy tot het verwijderen van de
opnamen geeft geleid, lijkt mij een de-escalerende actie van het
bestuur van Computers.

Wat vind jij Jules? Is dit beroep op privacy hier juridisch terecht?

Met hartelijke groet,

...
+ + + + + + + + +

Op vrijdag 29 september 2017 11:30 heeft HCC!compusers via Tripolis

>
> Beste leden,
>
> Dinsdag mailden wij u een link naar de video-opname die wij altijd van
> onze ALV's maken. Verschillende leden lieten ons weten dat zij niet
> aanwezig konden zijn en zo konden wij leden die daarin gečnteresseerd
> zijn snel en objectief informeren. De video was via internet achter
> een
> login alléén bereikbaar voor leden.
>
> Met een beroep op privacy sommeerde HCC ons gisteren via haar advocaat
> de opname te verwijderen. Hoewel wij vinden dat we niets verkeerd
> deden
> (onze ALV is openbaar, de camera was voor iedereen zichtbaar, door de
> voorzitter is aangekondigd dat er (geluids)opnames worden gemaakt, het
> bestand werd alléén met leden gedeeld, om hen snel en optimaal te
> informeren), zullen wij de video-opname verwijderen.
> Openheid naar onze leden vinden wij cruciaal. Bovendien vinden wij het
> belangrijk dat u uw eigen oordeel kunt vellen. U kunt daarom (alléén
> als
> lid) nog wel de geluidsopname beluisteren.
>
> Wij verzoeken u om het eventueel opgeslagen videobestand te
> verwijderen
> en om de video- en audio-opname niet te verspreiden. Alvast veel dank
> voor uw medewerking.
>
> Hartelijke groet,
>
> Bestuur HCC!CompUsers.
>

- - - -

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Previous Home Next


___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl