maandag 9 oktober 2017, 14:32:10 uur

E r is internationaal intensief overleg op hoog niveau opgestart om snelle nieuwe
effectieve en precuratieve maatregelen te treffen tegen internationaal terrorisme.
Nederland doet daarbij niet mee. De samenwerking is gestart door België, Frankrijk,
Spanje en Marokko. Dat is vorige week meegedeeld in de Journaal-uitzendingen van
de Belgische televisie.

https://juzonieuws.nl/files/antiterrorisme--1--la-une_04_10_2017_13_03_08.mpg

https://juzonieuws.nl/files/antiterrorisme--2--een_05_10_2017_19_13_42.mpg

Nederland is gepasseerd omdat samenwerking in antiterrorisme te moeilijk te stroef
te langzaam en te inefficiënt gebeurt. België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje
en Marokko hebben daarin slechte ervaringen met Nederland. Dat is in de
televisie-uitzendingen gezegd. Aan het overleg doen mee de ministers van Justitie van
genoemde landen, de procureurs-generaal van de Openbaar Ministeries en de
afzonderlijke tactische diensthoofden van politie en leger in de bestuurlijke cellen van
antiterrorisme.

Het te België onder leiding van de minister-president opgestarte directieve overleg
komt zeer regelmatig, zonodig eens per week, in Brussel bijeen. De Belgen leggen de
hoogste prioriteit aan snelle degelijke informatie-uitwisseling, in werking stellen en
houden van ultra moderne volg- en detectiesystemen, en de afgifte van snel en
efficiënt opvolgbare nationale en internationale waakzaamheids - alerts. Zij doen
daarbij uitvoerige regelmatige openbaarmaking aan het publiek in de media van de
besprekingen en planologie van hun bijeenkomsten in concrete gevolgen en
maatregelen voor de bevolking.

In Nederland is van antiterroristische maatregelen en beveiligingen vrijwel niets te
merken. Er wordt aan het publiek niets meegedeeld. Dat komt omdat Nederland niet
voorkomt op internationale regeringslijsten van landen en plaatsen, waar eventueel
een terroristische aanval zou kunnen worden uitgevoerd. Nederland is daarvoor te
onbelangrijk. Terroristen hebben geen belangstelling. Ze gebruiken hun
schuilplaatsen in het land ter voorbereiding, en kunnen vrijelijk en ongehinderd,
onopgemerkt en ongeregistreerd of gevolgd reizen door Nederland al dan niet
gewapend of van springstoffen voorzien, vanuit Duitsland door Nederland en België en
de overige omliggende landen. Dat is een punt van ernstige kritiek in het opgestarte
overleg te België.

In België Frankrijk en Spanje zijn grote speciale eenheden van politie en het leger
gevormd die zich onafgebroken met intensieve antiterroristische maatregelen,
beveiliging en voorkoming van aanvallen bezighouden. In Nederland is niets te zien.
Voor de komende maanden en jaren worden nieuwe aanvallen verwacht. De
internationale communicatie met Nederland daarbij is slecht, moeilijk, traag
contraproductief, ambtelijk formalistisch en ingewikkeld.

België is het internationale Europese centrum van anti-terrorisme geworden.


Jules Zollner.


_____________________________________________________________________________
Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl