Evacuatie
en ontvolking
Groningen


De enige oplossing voor de problemen in Groningen is overplaatsing van alle
bewoners naar nieuwe steden en wijken in Friesland, Drenthe en Twenthe.

De aardbevingen zijn de eerstkomende 30 jaar niet voorbij. Ook niet als de
gasvelden leeg zijn en de gaswinning is gestopt.

Het is merkwaardig dat men (officieel) niet kijkt naar de ontwikkeling in
aangrenzend buitenland.

Op 150 kilometer afstand, op 20 kilometer afstand over de Duitse grens bij
Venlo, Roermond, Sittard en Heerlen, is een deel van Noordrijnland
Westfalen ontvolkt geëvacueerd en ontruimd van 250 vierkante kilometer.

Zie bijgaand teletekstbericht uit 2008.Dat was nodig voor de winning van bruinkool. Grote diepgaande
verplaatsingen van grondwater naar de Rijn zorgden de voorgaande veertig
jaar voor ernstige aardbevingen en verzakkingen tussen Keulen, Aken,
Düsseldorf en Dortmund.

De grote aardbeving bij Roermond was er een direct gevolg van.
RWE Rheinbraun onttrekt vanuit Duitsland in Nederland grondwater tot ver in Midden-Brabant.De bewoners van een hele serie mijnwerkersdorpen als Garzweiler, Inden,
Hambach, Jackerath, Jüchen, rondom Erkelenz, werden uit hun huizen en
dorpen gejaagd en verbannen naar nieuwbouwwijken in
Grevenbroich (spreek uit Grevenbroech) bij
Keulen. Daar staat de bruinkoolcentrale die heel Noordrijnland Westfalen
van electriciteit voorziet.
De stoomwolken van Grevenbroich-Keulen zijn tot in Luik in België aan de hemel zichtbaar.De baggermolens van de energie-gigant RWE-Rheinbraun in genoemd gebied graven
intussen gewoon door. In de enorme kraters en gaten die ze maken in het
dagbouw-landschap zal radio-actief vuil en puin worden gestort. Het gebied
is onbewoonbaar verklaard.

Protesten van actiegroepen NRW, regering en politiek haalden niets uit. De
bruinkoolmijnen in Duitsland zijn van nationaal algemeen alles en iedereen
overheersend en internationaal overstijgend belang.

Men heeft zich in Duitsland hals over kop gestort in de productie van
alternatieve energie: gigantische windmolenparken, enorme grootschalige
zonnepanelen-clusters.

Extra hoogspanningstransport-lijnen worden op dit moment inderhaast
aangelegd dwars door heel Duitsland en Noordrijn Westfalen. Dagelijks zijn
de plannenmakers op televisie om uitleg te geven en tegenstand tegen te
gaan.

Duitsland trok zich terug uit kernenergie. In België Frankrijk Zwitserland
en Italië, waar wij mee verbonden zijn in energie- gascontracten, blijven
kerncentrales volop en ongestoord (maar gevaarlijk) in bedrijf.

Zoals het in NRW is gegaan, zo zal het in Groningen ook gaan. Er is geen
andere keus of mogelijkheid. Het zet de gehele bevolkings-constitutie van
Nederland op zijn kop.
De mensen beseffen nog niet half, wat er gaat gebeuren.

De regering, en de minister, alsmede de gaswinningmaatschappijen weten dat.
De kunst is echter om dat heel langzaam en geleidelijk te doen. Er is tijd
uitgetrokken tot 2020. Rekenmodellen zijn gemaakt.

De houding en ontwikkeling van de verzetbiedende inwoners in Groningen
gekoppeld aan extra kostenberekenende rekenmodellen, is uitgetekend.

Men weet, in Nederland, wat er te wachten staat, en wat iedereen te doen en
vooral te laten heeft.

Bij een volgende productie in deze rubriek, gaan wij eens kijken wat het
Staatstoezicht op de Mijnen in Limburg allemaal gedaan en niet gedaan heeft
in de achterliggende 75 jaar.

En hoe Limburg als wingewest ten opzichte van de Groningers en de overige
bevolking van Nederland

algemeen uit de verf is gekomen op het gebied van productie en export, -
zonder winstgarantie voor het eigen volk-, van zand, grind, kalk, cement,
kolen, vee, recreatiewater, toerisme, groente en fruit voor Nederland en
geheel West Europa.

Wordt vervolgd.

-.-

Update 21-01-14

De rode pijlenlijn die helemaal bovenaan in het kaartje is getekend,
geeft de loop van de tectoonse breuk in de ondergrondse
aardlagen tussen Nederland en Duitsland weer.

De "breuklijn" heeft een aantal verschillende geologische namen,

en heet bijvoorbeeld nabij Roermond "de horst en de slenk van Roermond",
nabij Heerlen "de breuklijn van Kunrade"
en in het algemeen de breuklijn van Noordrijnwestfalen.

De ondergrondse aardlagen tot op zeer grote diepte zijn daardoor nooit rustig en nooit stabiel.

Er zullen aardbevingen voorkomen en er mag in feite niet op gebouwd worden.

De gedeeltelijke instorting, mede door aanverwante mijnschade,
van Winkelcentrum 't Loon in Heerlen enkele jaren geleden,
was er een gevolg van.

Grote Nationale bouwondernemingen en aannemers, projectontwikkelaars verenigd in de
organisatie en vereniging Bouwend Nederland,

zoals Ballast-Nedam, Bam en Volker Wessel,,
onder leiding van Maxime Verhagen,

voeren een intensieve lobby om al deze grootschalige
woon- en winkelgebieden af te breken en er op grote afstand drastisch nieuwbouw te plegen,
ter verhoging van de werkgelegenheid en de bouwnijverheid
en doelgerichte bestemming van nationale
investeringsfondsen uit verhoogde belastingen.

Deze uitvoering van de herbouw-veiligheidsplicht zal pas tot stand komen
als de nationale reserves uit gaswinning
vrijwel volledig zijn gereduceerd.

Genoemde bouwers willen in Limburg aan de oevers van de Maas van Mook tot Maastricht een groot
aantal leisure-parken, jachthavens en appartementen-residences bouwen.

De nood en het gebrek aan bouwopdrachten voor deze nationale firma's is thans tot crisishoogte gestegen.
Een van de acquisiteurs is Jos van Rey.

__________________________________________________________________________________________________
Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl